Training en opleiding

    Banner operator platform

VAPRO B

De opleiding VAPRO B is een logische stap na uw VAPRO A of vergelijkbare opleiding. De opleiding wordt verzorgd door diverse opleidingsinstellingen.


Doelgroep
De VAPRO B opleiding is geschikt voor alle operators en andere technici die:
- zelfstandig productieprocessen bewaken en regelen;
- schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop;
- eenvoudig onderhoud verrichten;
- assisteren bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden.

Doel
Voldoende basiskennis om als productievakman, paneloperator, hoofdoperator e.d. te kunnen functioneren.

Inhoud
Tijdens de opleiding werkt de operator aan opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd. Onderwerpen die in de opleiding terug komen zijn:
- procestechniek;
- procesbeheersing;
- procesonderhoud;
- veiligheid en milieu;
- wiskunde, natuurkunde;
- scheikunde (proces);
- werktuigbouwkunde (mechanisch).
- communicatie en organisatie;

Toetsing
Diverse praktijk- en theorietoetsen

 

Contact

Wilt u meer weten of meer informatie, neem contact met ons op.