Waarom VAPRO Blog Werken bij

Inlenen expertise

Wil je je productieresultaten verbeteren via de deskundigheid van je medewerkers? Maar ontbreekt het je aan mankracht? Schakel dan een VAPRO consultant in.

Een VAPRO consultant kan je helpen om via de deskundigheid van je medewerkers de productieresultaten te verbeteren. Op basis van de uitgevoerde inventarisatie gaat de consultant samen met de medewerkers en stakeholders binnen jouw bedrijf aan de slag om de oorzaken van het geconstateerde probleem aan te pakken.

Welk probleem dit ook is, onze consultant hanteert daarbij altijd de bewezen en gestructureerde 4M projectaanpak:

  • Map: we werken samen met de stakeholders binnen jouw organisatie aan de inrichting van het adviestraject. We creëren het nodige draagvlak bij alle betrokkenen en werken aan de randvoorwaarden om dit ontwikkeltraject tot een succes te maken.
  • Make: we ontwikkelen samen met de inhoudsdeskundigen binnen jouw organisatie alle middelen, die nodig zijn om medewerkers hun taken gestructureerd aan te leren en uit te laten voeren.
  • Move: de implementatie staat centraal. De medewerkers werken en leren. Ze voeren praktische opdrachten uit en bestuderen hiervoor bedrijfs- en achtergrondinformatie. In de praktijk laten ze zien welke onderdelen ze zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • Maintain: de borging van alle leerinspanningen staat centraal, waarbij we nauw samenwerken met ondersteunende afdelingen (bijvoorbeeld L&D en/of personeelszaken).