De bijdrage van medewerkers wordt voor een groot deel bepaald door de onderlinge interactiepatronen.

  • Hoe werken mensen samen in een ploeg, afdeling of tussen de verschillende afdelingen?
  • Hoe respectvol gaan zij met elkaar om?
  • Weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt?
  • Wat is de rol van de leidinggevende?
  • Welke stijl van leidinggeven is gangbaar in het bedrijf?

Elk bedrijf kent zijn eigen cultuur. Het zijn de ongeschreven rituelen en gebruiken die bepalend zijn voor de omgang met elkaar. Achter het waarneembare gedrag gaat een hele wereld schuil.

  • Hoe krijg je daar meer zicht op?
  • Waar loop je als leidinggevende tegenaan?
  • Heb je het gevoel dat er nog veel te winnen valt met een betere samenwerking en/of aansturing?

Soms heb je een externe partner nodig die je verder helpt om bepaalde interactiepatronen te doorbreken.