Het vaste personeelsbestand krimpt en wordt aangevuld met een flexibele schil om de wisselende vraag uit de markt op te vangen. Of als gevolg van doorgaande automatisering verandert de inhoud van de functie. Voor veel bedrijven zijn dit voorbeelden waardoor het vaste personeel op nieuwe- en meerdere werkplekken inzetbaar moet zijn.

  • Welke eisen stelt dat aan het werk-denkniveau van je operators?
  • Hoe zorg je dat je eigen medewerkers na een beperkte inwerkperiode toch aantoonbaar bekwaam zijn op verschillende werkplekken?
  • Hoe borg je dat uitzendkrachten hun veelal routinematig werk goed uitvoeren?

Deze vragen worden ons vaak gesteld en kennen meerdere oplossingsrichtingen.