Energie

De energiebranche kent een aantal belangrijke ontwikkelingen. De prijzen voor olie, gas en kolen zijn laag en daarmee ook de prijs voor elektriciteit. Daarnaast heeft de gasproductie ook een klap te verduren gehad. De situatie verandert voortdurend en de internationale ontwikkelingen omtrent de onzekerheid over olie en gas spelen hierin een grote rol. Investeren in andere mogelijkheden is daarom geboden en hernieuwbare energie of duurzame energie is daar een vorm van. Maar in veel gevallen blijkt het niet eenvoudig om een goede balans en samenhang te vinden tussen de stappen die nodig zijn voor het innovatieproces. Zo kan bijvoorbeeld het investeren in wind- en zonne-energie erg gunstig zijn, maar heeft dit ook weer nadelige gevolgen voor het milieu. Innoveren in schone technologieën is daarom vereist.

Met onze kennis van de industrie helpen wij jou graag bij het bereiken van het ideale toekomstbeeld. Met goed opgeleid personeel, een geoptimaliseerd productieproces en de juiste kennisontwikkeling, zet je alvast de eerste stap in de goede richting.

Een greep uit onze oplossingen voor de energiemarkt

 • De werkplek is de beste leeromgeving

  Met een uitgebreide werkplekanalyse analyseren wij waar in de organisatie ruimte is voor ontwikkeling, rekening houdende met het bedrijf en de werkvloer. Hierna bouwen we samen aan een interne opleiding op maat. Je kunt hierbij denken aan een verdieping op specifieke leerrichtingen
  zoals procestechnologie, milieuzorg, productkwaliteit en veiligheid.
 • Veiliger werken

  Veilig werken in de industrie is een must. Maar hoe creëer je een echte veiligheidscultuur? Dan hebben wij het over een cultuur die niet alleen het aantal ongevallen beperkt, maar ook de kwaliteit van het eindproduct beter maakt. Met onze ruime organisatiekennis kunnen wij je helpen met het ontwikkelen van de juiste veiligheidscultuur.
 • Het kleiner maken van de kloof

  Er is altijd druk om de targets te halen en tegelijkertijd om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen. Goed leidinggeven en duidelijk communiceren is essentieel voor optimale prestaties. Problemen kunnen zich uiten in de vorm van teveel met details bezig zijn, te weinig delegeren, onduidelijk aansturen of niet voldoende ver vooruit plannen. We adviseren je hierover graag verder.
 • REWIC trainingen voor de energiesector

  REWIC bevordert en handhaaft de kwaliteit van opleidingen en productie- en onderhoudspersoneel werkzaam in de opwekking van elektriciteit en warmte. REWIC ontwikkelt lesmateriaal, laat opleidingen door derden verzorgen en examineert en diplomeert de onder haar auspiciën verzorgde opleidingen. REWIC-diploma’s zijn direct afgeleid uit de functies in de stoomwacht. REWIC vindt de symbiose van praktijk en theorie onontbeerlijk. Meer dan 2500 diploma’s zijn inmiddels uitgereikt aan werktuigkundigen in centrales zowel in de elektriciteitsproductiesector als daarbuiten. Kijk op de site van REWIC voor meer informatie.