Tessenderlo Kerley Ham, een bedrijf dat deel uitmaakt van de TESSENDERLO GROUP, is producent van vaste en vloeibare voedingsstoffen voor gewassen in de landbouwsector. De productiesite in Ham telt ongeveer 450 werknemers. Tessenderlo Kerley Ham zal de komende jaren een groot deel pensioengerechtigde werknemers uitzwaaien. De gevolgen van de daarmee gepaard gaande kennisdrain wil Tessenderlo Kerley Ham opvangen.

Tessenderlo Kerley Ham wil haar werkorganisatie robuust en wendbaar maken om operationeel op hoog niveau te blijven presteren. Daarvoor wordt een ambitieus ontwikkelproject samen met VAPRO gestart.

VAPRO ontwerpt ontwikkeltrajecten op maat voor de operationele afdelingen en zet een opleidingsorganisatie neer die ervoor kan zorgen dat operators in een ontwikkeltraject worden ingeschakeld, opgevolgd en ondersteund zodat iedereen zijn leerdoelen haalt. Tessenderlo Kerley Ham stelt een team van medewerkers ter beschikking die proceskennis en werkervaring aanreiken en die meehelpen in de ontwikkeling van leermiddelen.

Tessenderlo Kerley Ham evolueert hierdoor naar een lerende organisatie waar kennis wordt gemanaged en een controleerbare productiefactor is geworden.

Quote Frank Timmermans, projectleider voor Tessenderlo Kerley Ham :

“We zijn er heel snel in geslaagd om met behulp van de VAPRO methodiek, een ontwikkelcultuur te creëren en leerinterventies succesvol uit te rollen. Dankzij de inzet van het projectteam en de begeleiding vanuit VAPRO, beschikken we nu over een robuuste structuur waar we ook zelfstandig op verder kunnen bouwen.”