DSM Emmen is de grootste productielocatie van DSM Engineering Materials. Door middel van polymerisatie, compounding en droging worden er engineering materialen gemaakt die worden toegepast in applicaties met brede technologische uitdagingen. Onze experts werken hand in hand met klanten om volgende generatie oplossingen te maken.

Het doel van het TOP-programma “Productie management” is om talentvolle medewerkers in de operationele afdelingen voor te bereiden op het invullen van de rol van eerstelijns leidinggevende. Dit gebeurt samen met Axisto (externe coaching) en VAPRO volgens het 70/20/10 principe, waarbij naast de competentietrainingen ook wordt meegelopen om de toekomstige rol te ervaren.

Sterk van het programma is dat het geleerde direct in de praktijk wordt toegepast. Daarnaast vormen de deelnemers een smeltkroes van nieuwe ideeën en initiatieven.

Door het geleerde in praktijk te brengen en door anders naar de werksituatie te kijken, ontstaat in de omgeving van de deelnemers veel energie. Ze brengen nieuwe manieren van werken binnen, waarbij ook de “gevestigde orde” graag kopieert.

aldus site director Kees van der Sluijs