M&G Group, gevestigd in onder andere Groningen en Assen, produceert middels spuitgietprocessen kunststof producten voor rookgas- en ventilatiesystemen. Om aan de wisselende vraag van de markt te kunnen voldoen en de mogelijkheid te hebben om verantwoord snel op te kunnen schalen, zijn we op zoek gegaan naar ervaren Spuitgieters. Het is lastig om op de huidige arbeidsmarkt spuitgieters te vinden die aan het gewenste profiel voldoen. Gelukkig waren er een aantal collega’s die tijd wilden investeren om door te groeien naar de functie van spuitgieter binnen onze eigen organisatie. Zodoende zijn we gestart met een leer- werktraject met de VAPRO.

Doel
De insteek van het leer- werktraject was om binnen een jaar een groep van 9 collega’s op te leiden voor de functie van Spuitgieter 4 met als doel; In het hoogseizoen (startend in september) voldoende kennis beschikbaar te hebben om te kunnen opschalen en zo aan de gewenste klantvraag te kunnen voldoen.

Aanpak
De insteek van het ontwikkeltraject was het opdoen van gedegen theoretische kennis van het spuitgietproces. Daarnaast het kunnen toepassen van deze kennis op ónze machines en matrijzen. De theorie is getoetst en de opgedane kennis middels een proeve van bekwaamheid in de praktijk getoetst. In samenwerking met VAPRO is een ontwikkeltraject samengesteld. In het verleden hebben we ook al samen met VAPRO een vergelijkbaar traject doorlopen. Door de samenwerking kon de casuïstiek worden toegespitst op onze eigen grondstoffen, producten en machines. Deze aanpak is wederom zeer goed bevallen.

Resultaten
Op dit moment zijn de resultaten direct zichtbaar. Er zijn 8 collega’s ontwikkelt tot spuitgieter 4 en dit merken we ook in de praktijk.
• Door meer kennis in de verschillende ploegen is er ook bij ziekte en verlof voldoende kennis aanwezig om de spuitgietmachines te laten draaien.
• Door een beter inzicht in de processen zijn cyclustijden geoptimaliseerd.
• Voor het uitvoeren van proefspuitingen zijn voldoende personen gekwalificeerd waardoor het inplannen van nieuwe matrijzen eenvoudiger is.
• Het opstarten van een nieuwe productie order is beter te voorspellen door de juiste kennis van de processen.

Conclusie
Al met al zijn we een goed samenwerkingstraject gestart met de VAPRO. Door toe te spitsen op de daadwerkelijke praktijk was het voor de deelnemers nuttig en interessant om de geleerde kennis direct toe te kunnen passen. Daarnaast voor de organisatie een snelle manier om profijt te hebben van de ingezette opleiding.