Intredetoets

Het hulpmiddel om de juiste operatoropleiding te kiezen

Wil je starten met een VAPRO opleiding of jouw medewerkers de gelegenheid geven om een opleiding te volgen? Met de VAPRO Intredetoets weet je welk VAPRO opleidingsniveau het beste aansluit bij jou of jouw medewerkers.

Met de Intredetoets wordt de elementaire kennis op de gebieden van de exacte vakken en taal getoetst en technisch inzicht. Een VAPRO consultant geeft aan de hand van de resultaten én een observatie een persoonlijk opleidingsadvies af over de instroom in de opleiding Operator A, Operator B of Operator C.

Belangrijke informatie over de Intredetoets

 • Waaruit bestaat de toets?

  De Intredetoets A/B duurt 90 minuten. Deze Intredetoets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen waarmee we de technische
  kennis technisch inzicht en taalvaardigheid toetsen.
 • Wat gebeurt er met de resultaten van de toets?

  De resultaten van de toets leiden tot een opleidingsadvies. In het opleidingsadvies worden de resultaten een niveau-indicatie observatie en aanbevelingen of aandachtsgebieden beschreven. Ook kan geadviseerd worden om een ondersteuning-
  maatwerk- of opfrisprogramma te volgen. Het opleidingsadvies wordt binnen twee weken aan de opdrachtgever verstrekt.
 • Hoe verloopt de aanmelding en wat zijn de kosten?

  Onderaan deze pagina vindt u een tegel die u doorverwijst naar de aanmeldpagina
  hier vindt u tevens de kosten van de toets.
  Na aanmelding wordt samen met het bedrijf de tijdstip en plaats van afname vastgesteld. Een groepsafname kan op het bedrijf plaatsvinden. Voor individuele deelnemers bestaat een keer per maand de mogelijkheid om in Den Haag aan een toetsafname deel te nemen.
 • Vragen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Examens 070- 337 83 26 of via de mail; examens@vapro.nl

Belangrijke informatie over de Intredetoets voor VAPRO C

 • Wat kan ik met deze intredetoets?

  Men kan deelnemen aan de VAPRO C opleiding als hij/zij de opleiding VAPRO B of een gelijkwaardige opleiding heeft afgerond en de kennis van deze opleiding nog paraat heeft. Omdat het voor veel potentiële VAPRO C cursisten al geruime tijd geleden is dat zij hun vooropleiding afgesloten hebben is het vaak moeilijk aan te geven of alle benodigde voorkennis voor de C-opleiding nog actueel en paraat is.

  Met de resultaten van de Intredetoets voor de VAPRO C opleiding kan een indicatie gegeven worden over de aanwezige basiskennis van de in de VAPRO C opleiding te volgen vakken. Tevens wordt aangegeven welk vak/ welke vakken wellicht tijdens het volgen van de opleiding extra inspanning van de cursist zullen vragen. Ook kan geadviseerd worden eerst een opfriscursus of bijscholing te volgen
  om de kans op succesvol afronden van de VAPRO C opleiding te vergroten.
 • Waaruit bestaat de toets?

  De Intredetoets C duurt 120 minuten. De Intredetoets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen waarmee we de technische kennis
  technisch inzicht en taalvaardigheid toetsen. Ook Engels is onderdeel van deze toets. Bij de Intredetoets C dient de deelnemer een rekenmachine en tabellenboek mee te nemen.
 • Wat gebeurt er met de resultaten van de toets?

  In het opleidingsadvies worden de resultaten
  een niveau-indicatie
  observatie en aanbevelingen of aandachtsgebieden beschreven. Ook kan geadviseerd worden om een ondersteuning-
  maatwerk- of opfrisprogramma te volgen. Het opleidingsadvies wordt binnen twee weken aan de opdrachtgever verstrekt.
 • Hoe verloopt de aanmelding en wat zijn de kosten?

  Onderaan deze pagina vindt u een tegel die u doorverwijst naar de aanmeldpagina
  hier vindt u tevens de kosten van de toets.
  Na aanmelding wordt samen met het bedrijf de tijdstip en plaats van afname vastgesteld. Een groepsafname kan op het bedrijf plaatsvinden. Voor individuele deelnemers bestaat de mogelijkheid om in Den Haag aan een toetsafname deel te nemen.
 • Vragen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Examens 070- 3378326 of per e-mail: examens@vapro.nl