Kennis Op Maat

Kennis ontwikkelen, behouden en borgen is voor iedere organisatie een uitdaging. Je kunt de medewerkers nou eenmaal niet altijd lang missen in de productie. Daarom is VAPRO Select uitgebreid met een dienstverlening speciaal gericht op het bedrijfsleven: Kennis Op Maat.

Hier een voorbeeld uit de praktijk waar Kennis Op Maat een oplossing kan bieden:
Er is een nieuwe productielijn gebouwd. In het meet- en regeltechnische deel van de nieuwe productielijn zijn er nog al wat verschillen met de bestaande productielijnen.

Om de medewerkers goed voor te bereiden op de verschillen in de techniek wordt gekozen voor een maatwerk opleidingstraject. Specifiek voor deze productielijn wordt een Kennis Op Maat theorieboek Meet- en regeltechniek samengesteld.

Omdat voor een deel van de medewerkers zelfstandig leren een stap te ver is, heeft het bedrijf ook een VAPRO docent ingehuurd. De andere medewerkers nemen zelfstandig het boekje door. Na een kort opleidingstraject wordt de nieuwe kennis getoetst en bij voldoende resultaat afgerond met een Kennis Op Maat certificaat.

Kennis Op Maat stelt je in staat om specifieke kennis aan te bieden aan je werknemers. Door het geven van goed advies stelt VAPRO op basis van de gekozen onderwerpen een maatwerkboek samen. Op het niveau dat past bij je werknemers.

Met Kennis Op Maat heb je toegang tot de volgende onderwerpen:
• Pneumatiek en hydrauliek
• Meet- en regeltechniek
• Besturingstechniek
• Eenheidsbewerkingen
• Wiskunde
• Scheikunde

Kort en gericht opleiden
Kennis Op Maat komt hiermee tegemoet aan de behoefte tot kennisontwikkeling binnen organisaties. Geen uitgebreide opleiding, maar een kort cursorisch traject, ondersteund met de specifieke theorie in een eigen boek gebundeld. Bedrijven kunnen zo op ieder moment doelgericht scholen of een eigen bedrijfsopleiding opzetten.

Maak kennis zichtbaar met het Kennis Op Maat certificaat
Uiteraard wil je als organisatie ook weten of het scholingstraject het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarom kunnen er aan de hand van de geselecteerd theorie, ook maatwerktoetsen worden samengesteld. Bij voldoende resultaat behalen deelnemers daarmee het Kennis Op Maat Certificaat over de geleerde onderwerpen en kunnen aantonen dat zij de VAPRO theorie op het gevraagde niveau beheersen.

Met Kennis Op Maat kun je dus werknemers op ieder moment scholen. Eventueel kan VAPRO de uitvoering van de lessen verzorgen, door het leveren van een ervaren docent.

Wat kost Kennis op Maat?
De kosten zijn afhankelijk van het aantal onderwerpen en, indien van toepassing, het aantal toetsen. Op basis daarvan ontvang je een prijsvoorstel op maat.
Voor meer informatie of een prijsvoorstel neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een mail naar leermiddelen@vapro.nl.