Kennismanagement

Wat gebeurt er met kennis?
Kennis wordt vaak opgedaan tijdens het volgen van trainingen en/of opleidingen. Maar wat gebeurt er met deze kennis als de deelnemer terugkeert op de werkplek? Wordt de opgedane kennis in de praktijk ook gebruikt? Hoe? En wat leer je daarvan? Hoe kan een organisatie beschikken over de kennis van een ieder die zich ontwikkelt door het volgen van opleidingen en trainingen?

Formeel en informeel leren
Leren vindt op twee manieren plaats, formeel en informeel. Bij het ‘Formele leren’ is er sprake van leren aan de hand van een gevolgde opleiding en/of training. Kennisaspecten zijn vooraf uitgewerkt in de leermiddelen (boeken, presentaties, documenten) en deze zijn op eenvoudige wijze beschikbaar binnen de organisatie.
Bij het ‘Informele leren’ is er sprake van leren door te ervaren, mee te kijken, te luisteren en aan te nemen van meer ervaren collega’s; kortweg leren door te werken. Bij het leren door te werken is het ‘beschikbaar maken’ van kennis niet zo eenvoudig. Terwijl dit juist kennis is die organisaties steeds belangrijker wordt gevonden. De verwachting is dat door vergrijzing veel kennis uit organisaties verdwijnt of zelfs al verdwenen is.

Het VAPRO Kenniswiel 
Aan de hand van het VAPRO Kenniswiel maakt u stapsgewijs het kennispeil en de behoefte in uw organisatie inzichtelijk. Er is bewust gekozen voor een wiel (of beter gezegd, cyclus) omdat aan kennisontwikkeling nooit een einde komt. Het ‘begin’ of ‘eindpunt’ is variabel.

VAPRO Kenniswiel

Direct aan de slag met kennismanagement

 • Ontwikkelen van handleidingen, instructies en procedures

  Deze training is voor iedereen die handleidingen, procedures en/of instructies ontwikkelt of de redactie ervan uitvoert. Dat is bijvoorbeeld de opleidingscoördinator, de opleidingsfunctionaris, een teamleider, een (senior) operator of een engineer. Je ontwikkelt en/of schrijft de materialen vanuit jouw specialiteit. De training gaat je helpen betere materialen op te leveren.

  Kijk op de site van VAPRO Trainingen voor meer informatie.

 • Schrijven van manuals en handleidingen

  Het schrijven van handleidingen is vaak lastig. Je weet hoe een machine werkt, maar zet het maar eens zodanig op papier dat een willekeurige collega de handleiding begrijpt en ermee aan de slag kan. En daarnaast, waar haal je de tijd vandaan om deze tijdrovende klus op te pakken.

  VAPRO kan je hierbij helpen. We hebben ervaring in het schrijven van handleidingen en manuals voor bijvoorbeeld installaties. Geïnteresseerd? Onze relatiemanager vertellen je graag over de mogelijkheden.

 • Memotrainer

  VAPRO helpt bedrijven om kennis te borgen in elke levenscyclus van de productiemedewerker. Of het nu gaat om nieuwe medewerkers die aan het begin van hun loopbaan staan, of medewerkers die al 30 jaar meedraaien; wij ontwikkelen opleidingsstructuren waarbij het bedrijf in staat is het kennisniveau duurzaam te borgen. De MemoTrainer is één van onze moderne hulpmiddelen hierbij.

  Bekijk deze pagina voor meer informatie.