VAPRO Branchediploma

Besef je ook dat het steeds belangrijker wordt om het vakmanschap van jouw personeel te verzilveren? Zelfs na het volgen van een bedrijfsspecifieke opleiding kan er de behoefte zijn om de opgedane kennis en ervaring te verzilveren met een toekomstbestendig diploma. VAPRO kan hierbij helpen met het VAPRO Branchediploma!

Maar hoe behaalt een operator zijn branchediploma?

De VAPRO Meesterproef geldt als het examen voor het VAPRO branchediploma. De meesterproef kan worden afgelegd op het niveau van VAPRO Basisoperator, VAPRO A, VAPRO B, of VAPRO C. Op welk niveau de test wordt afgelegd is afhankelijk van de vooropleiding en ervaring van de operator. Is er twijfel over welk niveau een operator heeft? Neem dan contact op met VAPRO.

De VAPRO Meesterproef uitgelegd Bekijk video
De VAPRO Meesterproef uitgelegd

Hoe ziet de VAPRO Meesterproef er uit?

De opbouw van de VAPRO Meesterproef verschilt per niveau.

Extra verdieping nodig?

De Meesterproef is de eindtoets waarmee de deelnemer kan aantonen dat hij vakbekwaam operator is. Is een operator nog niet helemaal klaar voor het afleggen van een Meesterproef? Dan kan hij met behulp van extra leermiddelen zich meer verdiepen in onderwerpen als storing zoeken en/of procesoptimalisatie.

Wil je weten of jouw operator klaar is voor de VAPRO Meesterproef?

Doe dan de test

Met het VAPRO branchediploma op zak heeft een operator aangetoond dat hij:

  • Een vakbekwame operator is met de nodige praktijkervaring

  • Voldoet aan de norm die door de branche is bepaald

  • Zich grondig heeft verdiept in zijn eigen productieproces

  • Sterk is op het gebied van storing zoeken en optimaliseren (niveauafhankelijk)

  • Een zelflerend vermogen heeft ontwikkeld

  • In staat is om onder niet-routinematige omstandigheden adequaat te handelen

  • Snel inzetbaar is op meerdere plekken in het productieproces