VAPRO Tussendoor

Efficiënt, veilig en zonder oponthoud produceren. Dat is normaal gesproken het streven binnen jouw bedrijf. En dat gaat jullie meestal wel aardig af. Maar soms ontkom je er niet aan om je productie tijdelijk stil te leggen. Bijvoorbeeld omdat je een onderhoudsstop hebt, of de machines worden omgesteld. Niet alle medewerkers zijn betrokken bij deze activiteit, dus hoe kun je ook hun tijd nuttig besteden.

VAPRO Tussendoor

Met een VAPRO Tussendoor kun je korte onderbrekingen in de productie gebruiken om jouw mensen op een efficiënte manier bij te scholen. Een
VAPRO Tussendoor is ook bijzonder geschikt als aanvulling op de bestaande toolboxmeetings of als invulling voor verplichte terugkomdagen voor het personeel.

De VAPRO Tussendoor is er in verschillende varianten

 • Procedurepuzzel

  Op een interactieve en kritische manier complexe procedures bekijken en nagaan waarom bepaalde procedures zijn zoals ze zijn.

  Mogelijke onderwerpen:
  - Veiligheidsprocedures
  - Opstartprocedures
  - Afstartprocedures
  - Kwaliteitscontroleprocedures

  Resultaat: Een helder beeld van principes en inzichten achter procedures.
 • Best practice puzzel

  Collega’s delen hun werkwijze voor bepaalde situaties met elkaar. Door deze methoden met elkaar te bespreken ontstaat een nieuwe best practice.

  Mogelijke onderwerpen:
  - Verstoppingen
  - Blokkades
  - Lekkages
  - Procesafwijkingen
  - Kwaliteitsafwijkingen

  Resultaat: Een eenduidige werkwijze voor succesvol handelen.
 • Inzichtsleerkaarten

  Met een P&ID en de inzichtleerkaart een deel van een geautomatiseerd proces belichten.

  Mogelijke onderwerpen:
  - Stuur- en regelkringen
  - Veranderd Setpoint
  - Veranderende Omstandigheden
  - Verstoring

  Resultaat: Meer denken op een oorzaakgevolg manier.
 • Intervisiekaarten

  Aan de hand van een set zorgvuldig geselecteerde vragen het gesprek faciliteren en kennisdeling bevorderen.

  Mogelijke onderwerpen:
  - Proces(ver)storingen
  - Regelingen
  - Calamiteiten
  - Kwaliteit
  - Voedingsmiddelen
  - Communicatie en samenwerken
  - Mechanische onderwerpen

  Resultaat: Uitwisseling van vakinhoudelijke kennis in een veilige omgeving.
 • Storingsgericht denken

  Een storing op een gestructureerde wijze onderzoeken door het verzamelen van feiten en onderzoeken wat de oorzaak van de problemen zijn.

  Mogelijke onderwerpen:
  - Machines die problemen geven
  - Storingsgevoelige processtappen

  Resultaat: Inzicht in faalvormen
  oorzaken en oplossingen.
 • Lastige situatie analyse

  Met behulp van de Galan methode op een gestructureerde wijze een lastige situatie doorgronden.

  Mogelijke lastige situaties:
  - Onduidelijke procedures en instructies
  - Overdaad aan proces- en werkinstructies

  Resultaat: Inzicht in gewenste houding en het gewenste effect.

Praktische informatie over de VAPRO Tussendoor

 • Duur: 1 dagdeel
 • Geschikt voor: Teams, multidisciplinair of homogeen
 • Locatie: Op de werkvloer
 • Resultaat: Leren op het werk door te praten over het werk