Veiligheid

Veilig aan de slag
Veiligheid en veilig werken heeft bij veel bedrijven hoge prioriteit. Op de werkvloer gaat dit verder dan alleen het dragen van een helm en een vestje. Het betreft ook je manier van denken om bepaalde onveilige situaties te kunnen voorkomen. Een succesvolle onderneming heeft een goede veiligheidscultuur en is in staat deze te borgen.

Van analyse naar veiligheidstraject
Het management, maar ook de medewerkers, moeten het voortouw nemen als het gaat om veiligheid. VAPRO faciliteert deze processen tussen management en werkvloer. Het startpunt daarbij vormt vaak een analyse en de vertaling ervan in een veiligheidstraject. De kern is het werken aan een betere veiligheidscultuur door kennisverbreding en het aanleren van het juiste gedrag. Een belangrijk onderdeel daarvan is het schrijven van verbetervoorstellen en het presenteren daarvan aan het MT. Dit resulteert in een betere communicatie tussen medewerkers en MT. Een veiligheidstraject van VAPRO is bijna geheel maatwerk, omdat het zich zelden beperkt tot alleen het kennisaspect.

Waar kan VAPRO jouw bedrijf bij ondersteunen

 • Vergroten van het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer
 • Het ontwikkelen van een veiligheidscultuur
 • Veilig werken met gevaarlijke stoffen op jouw bedrijfslocatie

Direct aan de slag met veiligheid

 • Safety Excellence

  In profit en non-profit organisaties in Nederland (en daarbuiten) is veiligheid een van de activiteiten die volgens bepaalde standaarden en normen moeten worden uitgevoerd. De minimale standaarden en normen zijn in Nederland vastgelegd in de Arbowetgeving. Ondanks deze wetgeving zijn er nog veel ongevallen waarbij mensen betrokken zijn met dodelijke incidenten, ernstig gewonden of gewonden tot gevolg. Verder zijn veel veiligheidsongevallen oorzaak van verhindering of zelfs stopzetten van processen binnen een bedrijf, met financiële gevolgen. Ook kunnen de moraal, kwaliteit en andere negatieve spin-offs problemen opleveren.

  VAPRO biedt met het Safety Excellence programma bedrijven ondersteuning om een hogere veiligheidsgraad te bereiken. Bij het juist uitvoeren van een Safety Excellence programma zullen resultaten ter voorkoming van ongevallen en schades uitstekend zijn, alsmede kwaliteit, productiviteit en moraal sterk stijgen.

  Meer weten over Safety Excellence?
  Neem dan contact met ons op.

 • Operationele Veiligheidskunde (OVK)

  Naast het handhaven van veiligheidsregels komt de focus steeds meer te liggen op een veiligheidscultuur. Niet langer plichtmatig een certificaat behalen, maar echt op de werkvloer staan waar mensen doordrongen zijn van de risico’s in hun werkomgeving. In samenwerking met Gelling Publishing hebben wij de opleiding Operationele Veiligheidskunde voor de Industrie (OVK Industrie) ontwikkeld. Deze opleiding draagt bij aan de ontwikkeling van een echte veiligheidscultuur.

  Kijk op de site van VAPRO Trainingen voor meer informatie.

 • Elektrotechnische veiligheidstrainingen

  Of het nu gaat om een installatie, transportband  of heftruck. Bijna alles werkt op elektriciteit. Het is dan ook een onmisbare factor binnen een bedrijf. De werkgever dient er voor te zorgen dat elektrische installaties en apparaten veilig te gebruiken zijn. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van de werknemers zodat zij op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

  Trainingen NEN3140 en NEN3840
  Om medewerkers bewust te maken van het veilig werken met elektriciteit heeft VAPRO trainingen ontwikkeld voor de normen NEN 3140 en NEN 3840. Tijdens deze trainingen staat veilig werken aan en in de buurt van elektrische installaties centraal. Na het volgen van deze training zijn deelnemers niet alleen op de hoogte van de regelgeving, maar krijgen ze bovenal inzicht in de mogelijke gevaren tijdens elektrotechnische werkzaamheden en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Ook het aanwijsbeleid komt in deze training aan bod en er worden adviezen gegeven over hoe dit in uw organisatie opgezet kan worden.

  Kijk op de site van VAPRO Trainingen voor meer informatie over de trainingen NEN3140 en NEN3840.

 • Omgaan met gevaarlijke stoffen

  Deze praktische trainingen zijn ontwikkeld voor alle medewerkers die in de dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met gevaarlijke stoffen. Heb je behoefte aan een workshop of training met vergelijkbare opzet, maar dan toegespitst op specifieke stoffen of maatregelen binnen jouw bedrijf? Dan raden wij je een incompany traject aan.

  Kijk op de site van VAPRO Trainingen voor meer informatie.

 • Meer trainingen

  Kijk op de site van VAPRO Trainingen voor ons complete aanbod van veiligheidstrainingen.