Waarom VAPRO Blog Werken bij

Bedrijfsscan

Voer de VAPRO bedrijfsscan uit om te ontdekken waar de grootste winst is te behalen om de productieresultaten te verbeteren. Op basis van die uitkomsten kunnen we gericht met elkaar aan de slag.

De productieresultaten blijven achter. De ene ploeg presteert beter dan de andere, maar over de hele linie moet het beter kunnen. Veel acties zijn al uitgezet, maar structurele verbeteringen blijven uit.

Met de VAPRO bedrijfsscan krijg je zicht op de factoren die jouw medewerkers kunnen beïnvloeden om de productiviteit te verbeteren. Op de vier domeinen Productiviteit, Structuur, (Leer)cultuur en Inzetbaarheid brengen wij overzichtelijk in kaart waar nog winst is te behalen. Met de uitkomsten kun je in kleine stappen werken aan verbeteringen.