Waarom VAPRO Blog Werken bij

Werkplekopleiden

Wil je dat je medewerkers hun taken op de werkplek aantoonbaar beheersen? Met een werkplekopleiding van VAPRO bereik je zonder twijfel betere productieresultaten.

Bij werkplekopleiden staan de klantvraag en de werkplek centraal. Alles draait om het aantoonbaar beheersen van de taken door je medewerkers. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. VAPRO heeft de expertise om jou daarbij te helpen.

Welke manier van kennisoverdracht past bij welke doelgroep? Hoe zet je een efficiënte werkplekopleiding op, geschikt voor zowel nieuwe als senior medewerkers? Hoe maakt je goed gebruik van bedrijfseigen documentatie? Hoe borg je dat taken goed uitgevoerd (blijven) worden? Welke rol speelt achtergrondkennis om de productieprocessen beter te doorgronden? Hoe monitor je de ontwikkeling van je medewerkers? Allemaal vragen waarin VAPRO in de loop der jaren veel expertise heeft opgebouwd.

Welke vraag er ook speelt, onze consultant hanteert altijd de bewezen en gestructureerde 4M projectaanpak:

  • Map: we werken samen met de stakeholders binnen jouw organisatie aan de inrichting van de werkplekopleiding. We creëren het nodige draagvlak bij alle betrokkenen en werken aan de randvoorwaarden om de werkplekopleiding tot een succes te maken.
  • Make: we ontwikkelen samen met de inhoudsdeskundigen binnen jouw organisatie alle middelen, die nodig zijn om medewerkers hun taken gestructureerd aan te leren en uit te laten voeren.
  • Move: de implementatie staat centraal. De medewerkers werken en leren. Ze voeren praktische opdrachten uit en bestuderen hiervoor bedrijfs- en achtergrondinformatie. In de praktijk laten ze zien welke onderdelen ze zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • Maintain: de borging van alle leerinspanningen staat centraal, waarbij we nauw samenwerken met ondersteunende afdelingen (bijvoorbeeld L&D en/of personeelszaken).