Kan een senior operator een goede leidinggevende worden?

Het is voor veel bedrijven een herkenbare situatie: de best functionerende senior operator wordt gepromoveerd tot leidinggevende. Deze operator is tenslotte uitmuntend in zijn of haar vak en het is vanzelfsprekend dat deze medewerker de volgende stap maakt: die naar een leidinggevende functie. Vervolgens blijkt de beste operator niet automatisch ook een goede manager te zijn. Voor het succesvol leidinggeven aan een team zijn namelijk hele andere competenties nodig dan de uitgebreide inhoudelijke ervaring van de operationele kant.

Voorkomen is beter dan genezen

Veel ellende is te voorkomen met een assessment. Dit geeft een goed inzicht in de persoonlijkheid van de persoon in kwestie, specifiek in de aanwezigheid van gewenste competenties voor een leidinggevende rol. Met de resultaten van een dergelijke analyse kan een accurate inschatting worden gemaakt in hoeverre de medewerker geschikt is voor de rol van leidinggevende. Blijkt hij of zij op dit moment nog niet (volledig) geschikt voor deze positie? Dan geeft het assessment ook inzicht in de ontwikkelbaarheid van de competenties die nodig zijn voor een dergelijke functie.

Verwachtingen

Beschikt de medewerker nog niet over de juiste vaardigheden om succesvol invulling te geven aan een rol als leidinggevende, maar blijkt uit een assessment dat hij of zij wel ontwikkelbaar is op dit gebied? Dan is het raadzaam om vooraf de gewenste ondersteuning te bieden. Interne begeleiding, aangevuld met training, helpt de medewerker zich goed voor te bereiden op zijn nieuwe rol.

Tijdens een dergelijke training reflecteert de deelnemer op zijn eigen persoonlijkheid. Dit voorkomt dat het ego centraal staat in plaats van het team. Met een gedegen voorbereiding weet de aankomend leidinggevende wat er van hem of haar verwacht wordt en welke valkuilen er op de loer liggen. Dit is zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie erg prettig.

Teamontwikkeling

Soms blijkt dat de complicaties die optreden niet alleen bij de leidinggevende liggen. Ook het team kan hierin een rol spelen. Wanneer dit het geval is, is soms een andere benadering nodig. Als er in de samenwerking iets speelt dat het functioneren van de leidinggevende in de weg zit, kan het raadzaam zijn het functioneren van het hele team onder de loep te nemen. De bijdrage van medewerkers binnen het team wordt voor een groot deel bepaald door onderlinge interactiepatronen. Door deze patronen te analyseren, krijg je zicht op de onderlinge samenwerking en de rol van de leidinggevende in deze processen.

Hulp in jouw bedrijf

Herken je de geschetste situatie(s) en lijkt het je een goed idee om de situatie binnen jouw bedrijf een keer onder de loep te nemen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij denken graag vrijblijvend mee over de meest passende oplossing.