Digitale leermiddelen

We leveren niet alleen boeken, maar ook digitale mogelijkheden om het leren zo eenvoudig en inzichtelijk mogelijk te maken.

Hieronder tref je een overzicht van onze digitale mogelijkheden:

E-omgeving Procesplus
De boekenserie ProcesPlus is in 2015 ontwikkeld. Naast het boek, afhankelijk van je opleiding, krijg je toegang tot een e-omgeving. In de e-omgeving vind je nog meer voorbeelden van praktische toepassingen, achtergrondinformatie en leuke weetjes, verwerkingsvragen en extra oefenmogelijkheden.

CD-roms
Wij hebben een aantal multimediale cursussen uitgebracht die een beeld van de authentieke werksituatie geven. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van video, animaties, foto’s en tekeningen.

V-Secure
V-Secure is een online toetsinstrument, waarbij je op regelmatige basis per e-mail een verzoek krijgt om een aantal vragen omtrent een veiligheidsthema te beantwoorden. De resultaten van deze toets bespreken wij vervolgens met u of de werkgever. Daarnaast worden ook mogelijke vervolgacties besproken (workshop, praktijkopdracht, toolbox e.d.).

Memotrainer
De MemoTrainer is een online trainingstool waarmee je op een interactieve wijze je kennis kunt oefenen en toetsen. Zo kun je op een laagdrempelige manier via PC, tablet of smartphone de stof bestuderen en je kennis regelmatig up-to-date houden.