Leermethoden

Procesplus

De boekenserie ProcesPlus omvat de technische theorie voor operator-opleidingen niveau II en III. De inhoud is geschreven voor de A-operator met extra verdieping die voor B-operators van belang is. Aan de hand van relevante situaties die zich (kunnen) voordoen op de werkvloer wordt dit onderwerp bondig en herkenbaar beschreven en uitgediept voor een ieder die werkzaam is in de procesindustrie.

Bij aanschaf van een boek uit de reeks krijg je tevens toegang tot onze e-omgeving. Hier vind je relevante achtergrondinformatie en leuke weetjes over het desbetreffende onderwerp en kun je jezelf toetsen met behulp van extra vragen en oefenopgaven.

Bekijk het filmpje voor een korte impressie van de e-omgeving en hoe deze in de praktijk kan worden gebruikt.

In deze serie zijn de volgende boeken verschenen:

• Procesbeheersing deel 1
• Procesbeheersing deel 2
• Procestechnologie deel 1
• Procestechnologie deel 2
• Bedrijfs- en organisatiekunde
• Productkwaliteit
• Milieuzorg
• Natuurkunde
• Anorganische chemie
• Organische chemie
• Wiskunde
• Utilities
• Onderhoud
• Tekeningen en schema’s lezen
• Werktuigbouwkunde
• Veiligheid

BGO

Speciaal voor het beroepsgericht onderwijs (BGO) is een reeks BGO-bundels ontwikkeld die goed aansluiten bij de uitgangspunten van het competentiegerichte onderwijs.

De bundels bestaan uit een leerarrangement en een aantal theoretische onderwerpen. Het leerarrangement bestaat uit een reeks opdrachten rondom een thema, gericht op de beroepspraktijk van de operator. Via de opdrachten word je uitgedaagd om de eigen beroepscontext te onderzoeken en de theoretische onderwerpen in de eigen omgeving toe te passen.

Open leren methode

De VAPRO Open Leren methode is specifiek ontwikkeld voor flexibele onderwijssituaties. Vaak begin je vanuit uiteenlopende vertrekpunten en varieert de beschikbare studietijd. Ook dan blijkt leren zeer goed mogelijk!

Actieve leerhouding
De Open Leren-lesmethode richt zich op de beroepsomgeving van de operator. De leermethode gaat uit van eigen verantwoordelijkheid in het onderwijsleerproces. De leermethode vraagt dus om een actieve leerhouding.

Toepassing

De methode is geschikt:
• als cursus
• voor zelfstudie
• in projectonderwijs
• in competentiegericht onderwijs

Eigenschappen
De basis bestaat uit schriftelijk materiaal en cd-rom’s. Je kunt dit aanvullen met practicumtoolkits en docentenhandleidingen. De ondersteuning wordt geboden in de vorm van studieaanwijzingen, vragen en diverse toetsmomenten. Elke les is voorzien van studietijdindicaties, zodat je gemakkelijk een eigen studieprogramma kan samenstellen.