Waarom VAPRO Blog Werken bij

Intredetoetsen

Wil je starten met een VAPRO opleiding of jouw medewerkers de gelegenheid geven om een opleiding te volgen? Met de VAPRO Intredetoets weet je welk VAPRO opleidingsniveau het beste aansluit bij jou of jouw medewerkers. Met de Intredetoets worden technisch inzicht en de elementaire kennis op de gebieden van de exacte vakken en taal getoetst. Een VAPRO consultant geeft aan de hand van de resultaten én een observatie een persoonlijk opleidingsadvies af over de instroom in de opleiding Operator A, Operator B of Operator C.

Hoe verloopt de aanmelding?

Als wij uw aanmelding hebben ontvangen zal contact met u worden opgenomen. Dit om samen met het bedrijf of met u het tijdstip en plaats van afname vast te stellen. Een groepsafname kan op het bedrijf plaatsvinden. Voor individuele deelnemers bestaat eens per maand de mogelijkheid om in Den Haag aan een toetsafname deel te nemen. Het is ook mogelijk om met de VAPRO relatiemanager die aan uw bedrijf is gekoppeld af te spreken dat u voor de toetsafname wordt ondergebracht bij een ander bedrijf.

Wat gebeurt er met de resultaten van de toets?

De resultaten van de toets leiden tot een opleidingsadvies. In het opleidingsadvies worden de resultaten, een niveau-indicatie, de observatie en aanbevelingen of aandachtsgebieden beschreven. Ook kan geadviseerd worden om een ondersteuning- maatwerk- of opfrisprogramma te volgen. Het opleidingsadvies wordt binnen twee weken aan de opdrachtgever verstrekt.

Waaruit bestaat de toets ?

 • De Intredetoets A/B
  Deze Intredetoets duurt 90 minuten en bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen waarmee we de technische kennis, technisch inzicht en taalvaardigheid toetsen.
 • De Intredetoets C
  De Intredetoets duurt 120 minuten en bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen waarmee we de technische kennis technisch inzicht en taalvaardigheid toetsen. Ook Engels is onderdeel van deze toets. Bij de Intredetoets C dient de deelnemer een rekenmachine en tabellenboek mee te nemen.

Wat kost de toets?

“Losse” kandidaten bij VAPRO te Den Haag of – in overleg met een VAPRO relatiemanager – ondergebracht bij een ander bedrijf:

 • De Intredetoets A/B:
  €165 per deelnemer
 • De Intredetoets C:
  €192,50 per deelnemer

Toetsafname in het bedrijf (8 deelnemers per groep), zonder deelnemers van andere bedrijven:

 • De Intredetoetsen A/B:
  €1.540 per groep (voor elke extra deelnemer wordt €192,50 in rekening gebracht)
 • De Intredetoetsen C:
  €1.760 per groep (voor elke extra deelnemer wordt €220 in rekening gebracht)

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Geïnteresseerd in een VAPRO Intredetoets?