Schitteren op de werkvloer

Werknemers in de procesindustrie beter, veiliger en efficiënter laten werken. Zodat ze kunnen meebewegen met het bedrijf, in een steeds veranderende markt. Dat is en blijft het doel van VAPRO.

Opleidingsinstituut VAPRO bestaat zestig jaar. Volgens algemeen directeur Eric de Jong is de doelstelling dezelfde als in de begintijd: mensen op de werkvloer in staat stellen hun vak beter en efficiënter uit te voeren. Dankzij opleiding, training, ervaring opdoen op de werkvloer, adviesplannen en verandertrajecten bijvoorbeeld.

VAPRO ontstond zestig jaar terug als initiatief van bedrijven in de procesindustrie. Zij zagen de markt en industrie veranderen. Om te blijven groeien, zochten ze werknemers die in het productieproces uit de voeten konden – in plaats van klassieke vakmannen. “Opdracht van die bedrijven: Help onze mensen hun vak beter uit te oefenen”, zegt Eric. “Dat doen we nu nog steeds. En dat verandert in de toekomst niet. Mensen opleiden en kennis overbrengen stond de eerste veertig jaar centraal. Zo ontstond de VAPRO-opleiding, die verweven is met de procesindustrie. Kennis blijft een wezenlijk onderdeel van de werknemer. Alleen, sinds vijftien jaar kijken we breder. Om organisaties flexibeler te maken, met het oog op marktveranderingen. We helpen met het verbeteren van houding, gedrag en kennisborging bijvoorbeeld. Deze zaken moeten in elke organisatie aanwezig zijn om werknemers optimaal te kunnen laten functioneren. Het gaat niet om het diploma, maar om hoe je het werk beter uitvoert.”

Beroepsgereed of vakbekwaam?

Eric noemt vier voorbeelden voor het toekomstbestendig maken van de organisatie: opleiden op de werkvloer in plaats van in de schoolbanken, kennis meteen in de praktijk brengen, beter met collega’s leren communiceren en ruimte bieden aan werknemers voor ontwikkeling. ”Wat wil je als bedrijf voor werknemers? Die vraag moeten bedrijven zich stellen. Wil je een medewerker, met een diploma op zak, die beroepsgereed is? Of iemand die vakbekwaam is en het werk efficiënt uitvoert? Alleen kennis aanreiken leidt niet tot een hogere productiviteit. Het werk verloopt soepeler als medewerkers weten hoe ze het best met elkaar samenwerken, communiceren en bewust zijn welk gedrag bijdraagt aan een soepel verloop van het proces.  Alleen, zolang de leidinggevende niet faciliteert dat veranderingen plaatsvinden, gebeurt er niets. Wij zorgen dat de organisatie zo wordt ingericht, dat iedere werknemer ruimte krijgt voor ontwikkeling en zijn werk op de lange termijn beter uitvoert.”

Mensen of robots?

Volgens Eric zijn veranderingen op komst in de procesindustrie. Door de vergrijzing verlaten werknemers met vele dienstjaren de komende decennia het bedrijf. Hoe zorg je dat kennis en kunde in de organisatie blijven?  “Bedrijven zullen moeten inspelen op het vertrek van ervaringsjaren, door oudere werknemers kennis te laten overdragen aan de jongere garde. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, zodat er geen kenniskloof ontstaat.” De directeur verwacht niet dat robots het mensenwerk in de toekomst overnemen. “Mijn computer stopt thuis ook weleens. Doe ik niks, dan blijft het zo. In de procesindustrie is dat niet anders. Mensen en handjes blijven nodig. In een machinekamer of cockpit. Want in iedere fabriek rolt soms een koekje de verkeerde kant op. Maar, inhoudelijk verandert het werk wel. Bedrijven zullen dus een ander type werknemer nodig hebben voor het werk. Net als zestig jaar geleden.”

Eric de Jong

Eric de Jong

Algemeen Directeur VAPRO