Waarom VAPRO Blog Werken bij

Nieuwsbrief leermiddelen januari 2024

In deze eerste nieuwsbrief van 2024 wensen wij iedereen een mooi jaar toe. 

Verder hebben wij een paar onderwerpen die de moeite waard zijn te lezen:  

  • Lancering VAPRO Leerplatform 
  • Flexibilisering van onderwijs (2) 
  • Certificering Examenleverancier VAPRO 
  • Itembank VAPRO Examenplatform uitgebreid  
  • Trainingen bij VAPRO 

Lancering VAPRO Leerplatform

In dit schooljaar zijn wij in samenwerking met het Regio College begonnen met de introductie van ons VAPRO Leerplatform. Dat is een online omgeving waarin student, docent en praktijkbegeleider met één inlog, toegang hebben tot verschillende producten.  

Zo hebben zowel studenten als docenten voordelen in het gebruik van het platform. 

De student heeft toegang tot zijn online boeken, kan gemaakte opdrachten uploaden en voortgangstoetsen maken. De docent kan de voortgang en behaalde resultaten van zijn studenten inzien, ingeleverde opdrachten beoordelen en het uitvoeringsmoment van de voortgangstoetsen kiezen.  

In de pilot hebben wij (i.o.m. Regio College) gekozen voor een bepaalde inrichting van het VAPRO Leerplatform . Die inrichting en bruikbaarheid is op wens van de school samen te stellen.   

Ben je geïnteresseerd in het VAPRO Leerplatform, neem dan contact op met René Frederiks: 06 22 32 77 18 of r.frederiks@vapro.nl.

Ik kom graag langs om het te tonen en je te informeren over de mogelijkheden.

Flexibilisering van onderwijs (2)

In de vorige nieuwsbrief heb ik je geïnformeerd over de groeiende vraag naar een flexibele invulling van operator opleidingen. En dat VAPRO onderwijsinstellingen kan helpen bij het invulling geven aan de behoefte tot een meer flexibele inrichting van het onderwijs.  En daar horen natuurlijk ook te nemen acties bij. 

Zo zijn wij nu aan het inventariseren hoe wij onze lesmaterialen en toetsen zo kunnen inrichten dat het (nog) makkelijker wordt om een maatwerk opleidingstraject samen te stellen, ook nog eens gefaciliteerd door het VAPRO Leerplatform. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen voldoen aan de maatwerkvragen die bedrijven hebben op het gebied van opleiden. 

In gesprek met scholen dit jaar horen we graag wat de behoeftes zijn op het gebied van de flexibilisering van onderwijs. Wil je daar zelf eens met VAPRO over praten, neem dan gerust contact op. Via de nieuwsbrief zullen wij je hierover (bij nieuws) informeren. Wordt vervolgd! 

Certificering Examenleverancier VAPRO

VAPRO is al vele jaren een gecertificeerd examenleverancier en voldoet daarmee aan de door stichting VEMBO (Validering Examens MBO) opgestelde en bewaakte product- en proces- en organisatienorm. Stichting VEMBO organiseert in het voorjaar van 2024 een brede evaluatie onder onderwijsinstellingen en examenleveranciers. Hangende de uitkomsten van deze evaluatie is de certificering van VAPRO verlengd tot en met 31 december 2024. Daarna zal VAPRO vol vertrouwen opgaan voor de hercertificering. 

Itembank VAPRO Examenplatform uitgebreid

Toetsen samenstellen kan alleen als je over voldoende en valide toetsvragen beschikt, maar het vraagt ook onderhoud en vernieuwing van je itembank.  Recent zijn door onze vaststellingscommissie circa 150 nieuw ontwikkelde toetsvragen goedgekeurd en deze worden direct beschikbaar gesteld in het VAPRO Examenplatform.

Dit betreft vragen voor de niveaus 2, 3 en 4 voor zowel procesoperator als mechanisch operator. Met name op het gebied van de onderwerpen wiskunde, natuurkunde, statistiek, procesbeheersing en onderhoud.

Trainingen bij VAPRO

Op meerdere locaties in Nederland verzorgen wij trainingen voor praktijkbegeleiders en examinatoren maar ook voor het begeleiden van deelnemers aan een operatoropleiding. Daarbij bieden we handvatten om de rol van begeleider en examinator goed uit te kunnen voeren. Maar wist je dat we ook maatwerktrainingen verzorgen? Zowel voor docententeams als voor bedrijven. Geïnteresseerd? Neem gerust contact op. 

Hieronder een greep uit de standaard trainingen (met tussen haakjes de startdata): 

  • Certificeringsdag examinatoren (24 april en 27 november 2024) 
  • Terugkomdag voor examinatoren (7 juni en 29 november 2024) 
  • Examineren met VAPRO examens (18 maart en 4 november 2024) 
  • Begeleiden van deelnemers aan een operatoropleiding (13 mei en 18 oktober 2024 ) 

 Bekijk het volledige aanbod en de inhoud van de trainingen op onze website.