Waarom VAPRO Blog Werken bij

Nieuwsbrief leermiddelen mei 2024

In deze nieuwsbrief niet te veel zware onderwerpen, maar zeker niet minder belangrijk.
Zo is er een bericht over indexatie van de prijzen voor digitaal lesmateriaal.
En verder in deze nieuwsbrief:

  • Enkele vernieuwde uitgaven
  • Indexatie digitaal lesmateriaal
  • Wijzigingen in examens operator A en B
  • Trainingen bij VAPRO

Enkele vernieuwde uitgaven

Zoals ieder jaar lopen wij ons lesmateriaal na op mogelijke verbeteringen, ontvangen wij van gebruikers van ons lesmateriaal opmerkingen en voeren wij deze verbeteringen door.
Zo ook dit jaar. Een aantal boeken krijgt om die reden een herziene publicatie. Die herziene boeken staan binnenkort in de webwinkel. Het gaat om de volgende boeken:

Artikelnummer     titel

220201                         Procestechniek deel 1 voor operator A

350015                         K0441 Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie

350045                         K0399 Procestechniek basis

351012                         Praktijkopdrachten operator C

830301                         Wiskunde voor operator C

830303                         Natuurkunde voor operator C

851003                         Procestechniek deel 1 voor operator B

851006                         Productkwaliteit

851008                         Natuurkunde voor operator B

851009                         Anorganische chemie

851011                         Wiskunde voor operator B

851012                         Utilities

851013                         Onderhoud

851016                         Veiligheid

Wij besteden zorgvuldig aandacht aan de kwaliteit van onze leermiddelen. Kom je toch iets tegen, wat volgens jou niet klopt? Geef het ons dan door.  Dan passen wij het aan.

Indexatie digitaal lesmateriaal

Met ingang van 1 juli 2024 indexeren wij de prijzen voor ons digitaal materiaal met 3%. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de indexering van de licentiekosten over de afgelopen jaren. Helaas zijn wij genoodzaakt deze indexering deels door te belasten.

Wijzigingen in examens operator A en B

Naar aanleiding van ontvangen feedback onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om de kennistoetsen voor operator A en B (mechanisch en proces) op te splitsen of te verkleinen, zodat deze beter behapbaar zijn voor studenten. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de onderliggende examenplannen, toetsmatrijzen en kennistoetsen. De consequenties hiervan worden besproken in de Vaststellingscommissie van VAPRO; die komt op 21 juni bij elkaar.

Na het vaststellen van de wijzigingen, worden de betrokken scholen direct door VAPRO geïnformeerd.

Trainingen bij VAPRO

Op meerdere locaties in Nederland verzorgen wij trainingen voor praktijkbegeleiders en examinatoren. Daarbij bieden we handvatten om de rol van begeleider en examinator goed uit te kunnen voeren. Hieronder een greep uit de standaard trainingen (met tussen haakjes de startdata):

Certificeringsdag examinatoren (27 november 2024)
Terugkomdag voor examinatoren (7 juni en 29 november 2024)
Examineren met VAPRO mbo-examens (4 november 2024)
Begeleiden van deelnemers bij een mbo operatoropleiding (13 mei en 18 oktober 2024 )

Bekijk het volledige aanbod en de inhoud van de trainingen op onze website.

Wist je dat we ook maatwerktrainingen verzorgen? Zowel voor docententeams als voor bedrijven. Geïnteresseerd? Neem gerust contact op.