Waarom VAPRO Blog Werken bij

Composietverwerken II

De opleiding Composietverwerken II is een vervolg op de opleiding Composietverwerken I en behandelt de achtergronden van het proces.

Met deze opleiding krijg je zicht op het uitvoeren van de processtappen, het bewaken van de kwaliteit en het ingrijpen bij verstoringen. Ook ben je in staat om zelfstandig verstoringen te verhelpen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze opleiding staat de werkplek centraal. VAPRO verzorgt de opleiding in company. In het eerste gesprek inventariseert VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces. Vanuit een theoretische basis maak je de koppeling naar hoe je binnen jouw organisatie en functie het productieproces kunt beheersen en bijsturen.

De opleiding omvat de volgende onderwerpen:

  • Inleiding composietenbranche
  • Eigenschappen en constructies van composieten
  • Grond- en hulpstoffen: matrixsystemen, soorten vezelmaterialen en eigenschappen, kernmaterialen, additieven, trends in materiaalgebruik en hulpmaterialen bij verwerking
  • Veiligheid en milieu: werken met veiligheidsbladen en persoonlijke veiligheid, veiligheidswetten (beperkt) en veilig werken op de werkplek en bij opslag en afvoer van materialen
  • Mallen en modellen: tekening lezen, soorten maltechnieken, soorten mallen en modellen (materialen en soorten ontwerpen), werken met mallen en modellen (productiegereed maken en lossen) en oplossen van storingen
  • Productietechnieken: lamineren (handlamineren, spray-up, prepreg lay-up), vacuüminjectie en GMT/RTM, machinale technieken (wikkelen, pulltrusie, prepreg persen, koud- en warmpersen), proces- en materiaalkeuze en aandachtspunten bij verwerken
  • Nabewerking: nabewerkingstechnieken en oppervlaktereparaties
  • Kwaliteitszorg: technische databladen en tekeningen en kwaliteitscontrole (werkinstructies, grondstoffen, producten, productie/kwaliteitsmetingen en NDO-technieken)
  • Constructieve verbindingen: mechanische. lijn- en laminaatverbindingen
  • Composietreparaties: bepalen van schade (scheuren, delaminatie, kernschade) en reparatietechnieken

De duur van de opleiding is maximaal 13 dagen.

De opleiding wordt afgesloten met een NRK theorie-examen Composietverwerken II. Met een voldoende toetsresultaat behaal je het landelijk erkende NRK diploma Composietverwerken II. Het is ook mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent werkzaam in de composietenbranche en hebt binnen het verwerken van composieten minimaal twee jaar praktische ervaring. Je voert zelfstandig voorbereidende, eenvoudige producerende, afwerkende en afrondende werkzaamheden uit. Ook verricht je eenvoudig onderhoud aan materialen en gereedschappen. Hierbij maak je gebruik van verschillende materialen en gereedschappen en hanteer je handmatige en (semi-)geautomatiseerde processen.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of een vergelijkbaar niveau. Ook heb je kennis op het niveau van de opleiding Composietverwerken I of een vergelijkbare opleiding, en je hebt hiermee praktijkervaring opgedaan.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op functies als lamineur, allround composietverwerker, CNC machine operator, eerste bedieningsman wikkelafdeling, eerste hulpstukkenbouwer, eerste spoolbouwer, polyesterverwerker B, mallenbouwer en decorateur.