Waarom VAPRO Blog Werken bij

VAPRO modules richting de Meesterproef

Je werkt in je eigen tempo en op je eigen niveau toe naar de VAPRO Meesterproef. Daarbij doorloop je naar je eigen behoefte een of meerdere online modules. Met de modules leer je de theorie en oefen je in de praktijk. Beheers je de stof van alle modules? Dan ben je klaar voor de VAPRO Meesterproef.

Welke modules kun je doorlopen?

Je kunt op vier niveaus de modules doorlopen: VAPRO Basisoperator (standaard- of levensmiddelenvariant), VAPRO A, VAPRO B of VAPRO C.

Elke module bevat theorie, oefenvragen, praktijkopdrachten en een afsluitende toets. Als je de afsluitende toets met goed gevolg aflegt, dan ontvang je daarvan een certificaat. In onderstaande afbeelding zie je welke modules je op welk niveau kunt doorlopen.

Hoe doorloop je succesvol de VAPRO modules?

Er zijn een paar belangrijke voorwaarden voor het succesvol doorlopen van de VAPRO modules:

 • Je hebt zelf voldoende tijd beschikbaar om de modules te bestuderen. Uitgaande van 10 uur studietijd per week ben je dan ongeveer een ½ jaar (VAPRO Basisoperator) of 1 jaar (VAPRO A, VAPRO B en VAPRO C) bezig met je voorbereiding op de VAPRO Meesterproef.
 • Er is binnen je bedrijf iemand beschikbaar om je te ondersteunen en te begeleiden. Ook helpt deze begeleider je met het plannen van je zelfstudie.
 • Je begint met module 1, daarna module 2, etc. Als jij zelf denkt dat je de stof van een module al beheerst, dan kun je deze natuurlijk overslaan.
 • Op de voor jou lastige onderwerpen is het aan te raden om een VAPRO docent in te schakelen. Deze docent geeft je uitleg op maat. Als je hier behoefte aan hebt, dan kun je contact opnemen met ons via 070 3378318 of via projectbeheer@vapro.nl.

Interesse in de VAPRO zelfstudiemodules?

Bestel deze dan direct:

Wat leer ik in de modules VAPRO Basisoperator?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Veilig werken in de procesindustrie

 • Werken in de procesindustrie
 • Veilig en hygiënisch werken

Module 2 Het proces (standaard)

 • Het proces op jouw werkplek
 • Grond- en hulpstoffen

Module 2 Het proces (levensmiddelen)

 • Het proces op jouw werkplek
 • Grond- en hulpstoffen

Module 3 Beheersen van het proces

 • Procesbeheersing
 • Regelen
 • Besturen
 • Beveiligen
 • Kwaliteit

Module 4 Onderhoud, ombouw en machineonderdelen (standaard)

 • Onderhoud
 • Omstellen en afstellen
 • Smeren en controleren
 • Aandrijvingen en overbrengingen
 • Verbindingen en afdichtingen
 • Reiniging

Module 4 Levensmiddelenproductie (levensmiddelen)

 • Warenkennis
 • Hygiëne en bederf
 • Conserveren
 • Reinigen
 • Voedselveiligheid

Module 5 Utilities

 • Utilities
 • Pneumatiek

Module 6 Omgaan met verstoringen

 • Storingen
 • Storingsgericht denken
 • Handelen bij verstoringen
 • Storingzoeken – probleemomschrijving
 • Problemen oplossen
 • Beheersen van mijn proces

Wat leer ik in de modules VAPRO A?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Het proces

 • Werkingsprincipe apparatuur
 • Werkingsprincipe apparatuur: transport van vaste stoffen
 • Starten en stoppen: bijzonderheden
 • Procesparameters, regel- en tolerantiegrenzen
 • Regelkring: bijregelen

Module 2 Utilities

 • Communicatie
 • Relatie onderhoudsactiviteiten en potentiële verstoring
 • Water in de procesindustrie
 • Stoom(ketel)
 • Persluchtapparatuur
 • Elektriciteit

Module 3 Procesbeheersing

 • Analysemethoden, analyseapparatuur en metingen
 • Meetinstrumenten
 • Signaalgevers
 • Regelkringen
 • Type regelaars
 • Corrigerend orgaan
 • Uitvoerorganen

Module 4 Storingen en onderhoud

 • Storingen
 • Pompen
 • Appendages, afsluiters en kleppen
 • Compressoren, ventilatoren en blowers
 • Vacuümapparatuur
 • Warmte, warmteoverdracht en warmtewisselaars

Module 5 Storingzoeken

 • Storingssoorten
 • Storingsbronnen
 • Storingsgericht denken
 • Storingsgericht denken – afwijkingen
 • Storingsgericht denken – controles
 • Storingsgericht denken – proces
 • Eerstelijns storingzoeken – besturing
 • Eerstelijns storingzoeken – probleemdefiniëring
 • Omgaan met verstoringen

Module 6 Optimalisatie

 • Voorbereiding uitvoering OEE
 • Gegevens verzamelen
 • Resultaten en conclusies
 • Oorzaken achterhalen
 • Verbetertechnieken
 • Verbeteren

Wat leer ik in de modules VAPRO B?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Het proces

 • Werkingsprincipe apparatuur
 • Werkingsprincipe apparatuur: transport van vaste stoffen
 • Starten en stoppen: bijzonderheden
 • Procesparameters, regel- en tolerantiegrenzen
 • Regelkring: beïnvloeden

Module 2 Utilities

 • Communicatie
 • Relatie onderhoudsactiviteiten en potentiële verstoring
 • Water in de procesindustrie
 • Stoom
 • Persluchtapparatuur
 • Elektriciteit
 • Analysemethoden, analyseapparatuur en metingen

Module 3 Procesbeheersing

 • Meetinstrumenten
 • Signaalgevers
 • Regelkringen
 • Stuurkringen
 • Type regelaars
 • Corrigerend orgaan
 • Uitvoerorganen

Module 4 Storingen en onderhoud

 • Storingen
 • Onderhoudstechniek
 • Pompen
 • Appendages, afsluiters en kleppen
 • Compressoren, ventilatoren en blowers
 • Vacuümapparatuur

Module 5 Probleem oplossen en rendement

 • Warmte, warmteoverdracht en warmtewisselaars
 • Probleemanalyse
 • Statistiek
 • Druk en kracht
 • Rendement

Module 6 Storingzoeken

 • Storingssoorten en storingspatronen
 • Storingsbronnen en storingsvormen
 • Storingsgericht denken – normen bepalen
 • Storingsgericht denken – afwijkingen
 • Storingsgericht denken – controles
 • Storingsgericht denken – proces
 • Eerstelijns storingzoeken – besturing
 • Eerstelijns storingzoeken – probleemdefiniëring
 • Omgaan met verstoringen

Module 7 Optimalisatie

 • Voorbereiding uitvoering OEE
 • Gegevens verzamelen
 • Resultaten en conclusies
 • Oorzaken achterhalen
 • Verbetertechnieken

Wat leer ik in de modules VAPRO C?

Binnen alle modules leer je de theorie over de hieronder beschreven onderwerpen, incl. de relevante ondersteunende theorie uit de exacte vakken.

Module 1 Het proces

 • Werkingsprincipe apparatuur
 • Starten en stoppen: bijzonderheden
 • Procesparameters, regel- en tolerantiegrenzen
 • Regelkring: beïnvloeden
 • Communicatie

Module 2 Utilities

 • Relatie onderhoudsactiviteiten en potentiële verstoring
 • Water in de procesindustrie
 • Stoom
 • Persluchtapparatuur
 • Elektriciteit
 • Analysemethoden, analyseapparatuur en metingen

Module 3 Procesbeheersing en verstoringen

 • Meetinstrumenten
 • Signaalgevers
 • Regelkringen
 • Stuurkringen
 • Type regelaars
 • Corrigerend orgaan
 • Uitvoerorganen
 • Storingen

Module 4 Onderhoud

 • Onderhoudstechniek
 • Pompen
 • Appendages, afsluiters en kleppen
 • Compressoren, ventilatoren en blowers
 • Vacuümapparatuur
 • Warmte, warmteoverdracht en warmtewisselaars

Module 5 Probleem oplossen en rendement

 • Probleemanalyse
 • Statistiek
 • Druk en kracht
 • Rendement

Module 6 Projectmatig werken

 • Projectmatig werken