Waarom VAPRO Blog Werken bij

Extruderen I

Extruderen is een kunststofverwerkingstechniek en levert producten zoals buizen, profielen, folies, flacons en plaatmateriaal. Ook speelt extrusie een belangrijke voorbereidende rol bij de meeste andere verwerkingsmethoden zoals spuitgieten, extrusieblazen en filmblazen.

Met deze opleiding krijg je basiskennis van het extrusieproces. Zo krijg je zicht op de techniek en kun je eventuele eerstelijnsstoringen snel oplossen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze opleiding staat de werkplek centraal. VAPRO verzorgt de opleiding in company. In het eerste gesprek inventariseert VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces. Vanuit een theoretische basis maak je de koppeling naar hoe je binnen jouw organisatie en functie het productieproces kunt beheersen en bijsturen.

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een specifiek deel voor Extruderen I.

Inhoud basisdeel

 • Productkennis
 • Veiligheid
 • Milieu en product
 • Kwaliteitszorg
 • Apparatuurkennis

Inhoud specifiek deel Extruderen I

 • Specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan extruders
 • Milieu en product: verontreinigingen in de smelt
 • Specifieke apparatuurkennis: verschillende soorten extruders en hun werking
 • Indeling schroeven en compressieverhoudingen
 • Spuitkopconstructies voor extrusie
 • Bediening en bewaking: meten en regelen
 • Processtappen extrusie: stollen van de smelt en processtoringen
 • Beoordeling functioneren machineonderdelen
 • Opbouw, werking, specificaties en onderhoud extruder
 • Beoordelen functioneren machineonderdelen: techniek en onderhoud machine, indeling schroeven en matrijsopbouw
 • Communicatie: ploegoverdracht, communicatiekanalen en –protocollen.

De duur van de opleiding is maximaal 10 dagen.

De opleiding wordt afgesloten met een NRK theorie-examen Extruderen I. Met een voldoende toetsresultaat behaal je het landelijk erkende NRK diploma Extruderen I. Het is ook mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent werkzaam in de extrusiebranche en hebt geen of weinig kennis van het extrusieproces. Je controleert gerede producten, signaleert eerstelijns verstoringen in het proces, voert grondstoffen aan en producten af, verricht eenvoudig onderhoud, ruimt op en maakt schoon.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of een vergelijkbaar niveau. Enige praktische kennis binnen het extruderen is een pre.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op functies als productiepersoneel uit het middenkader, eerste man extrusie, extrudeur I, machinesteller extrusie, assistent hoofdoperator, assistent voorman en paneloperator.