Waarom VAPRO Blog Werken bij

Extruderen II

De opleiding Extruderen II is een vervolg op de opleiding Extruderen I en behandelt verschillende aspecten van extruderen.

Met deze opleiding krijg je voortgezette kennis van het extrusieproces. Zo krijg je zicht op de techniek en kun je eventuele eerstelijnsstoringen snel oplossen of zelfs voorkomen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze opleiding staat de werkplek centraal. VAPRO verzorgt de opleiding in company. In het eerste gesprek inventariseert VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces. Vanuit een theoretische basis maak je de koppeling naar hoe je binnen jouw organisatie en functie het productieproces kunt beheersen en bijsturen.

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een specifiek deel voor Extruderen II.

Inhoud basisdeel

  • Productkennis
  • Milieu en product
  • Kwaliteitszorg
  • Apparatuurkennis

Inhoud specifiek deel Extruderen II

  • Specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan extruders
  • Specifieke apparatuurkennis, -bediening en –bewaking
  • Toepassing compounderen
  • Co-extrusie, blaasfolie-extrusie, extrusieblazen, kabelextrusie, buisextrusie, profielextrusie, sheetextrusie en vezelextrusie
  • Toepassing van extrusiecoaten en –lamineren

Het is mogelijk om de opleiding aan te vullen met extra informatie over een extrusievorm.

De duur van de opleiding is maximaal 10 dagen.

De opleiding wordt afgesloten met een NRK theorie-examen Extruderen II. Met een voldoende toetsresultaat behaal je het landelijk erkende NRK diploma Extruderen II. Het is ook mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent werkzaam in de extrusiebranche en je hebt binnen het extruderen minimaal twee jaar praktische ervaring. Je stelt machines om, beheerst het proces, bewaakt de kwaliteit, controleert de aan- en afvoer van grondstoffen en het gereed product en onderhoudt de apparatuur.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of een vergelijkbaar niveau. Ook heb je kennis op het niveau van de opleiding Extruderen I, of een vergelijkbare opleiding, en je hebt hiermee praktijkervaring opgedaan.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de functies zoals extrudeur II, extrudeur B, bedieningsvakman, machinebediener, productiemedewerker, eerste extrudeur en operator.