Waarom VAPRO Blog Werken bij

Extruderen III

De opleiding Extruderen III is een vervolg op de opleiding Extruderen II en biedt verdere verdieping in kennis en vaardigheden. Dat is extra belangrijk als je collega’s moet aansturen.

Met deze opleiding krijg je een totaaloverzicht van de verwerkingstechniek en kun je eventuele storingen oplossen, voorkomen en zelfs de werkelijke oorzaak van het probleem achterhalen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze opleiding staat de werkplek centraal. VAPRO verzorgt de opleiding in company. In het eerste gesprek inventariseert VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces. Vanuit een theoretische basis maak je de koppeling naar hoe je binnen jouw organisatie en functie het productieproces kunt beheersen en bijsturen en de kwaliteit kunt bewaken.

De opleiding omvat de volgende onderwerpen:

  • Proceskennis en -beheersing: start- en stopprocedures en de noodzakelijke aandachtspunten, procesparameters binnen de cyclus, productievoorbereiding, inbouwen matrijs en instellen machinebewegingen
  • Procesvariabelen bij het instellen van de juiste machineonderdelen, richtwaarden bij eerste instelling procesparameters, kenmerken verkeerd ingestelde procesparameters, optimaliseren procesparameters en herkennen en oplossen productiefouten
  • Kwaliteitsbeheersing: effecten productkwaliteit bij verandering van verschillende machine-instellingen, vastleggen verwerkingsomstandigheden op machine-instelkaart, kwaliteitsbeheersing binnen het totale proces

Het is mogelijk om de opleiding aan te vullen met bijvoorbeeld folieblazen, buizen of kabelextrusie.

De duur van de opleiding is maximaal 10 dagen.

De opleiding wordt afgesloten met een NRK theorie-examen Extruderen III. Met een voldoende toetsresultaat behaal je het landelijk erkende NRK diploma Extruderen III. Het is ook mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent werkzaam in de extrusiebranche en beheerst het extrusieproces in ruime mate. Je hebt minimaal vier jaar praktische ervaring. Je voert proefspuiting uit, stelt machines om, beheerst het proces en bewaakt de kwaliteit.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of een vergelijkbaar niveau. Ook heb je kennis op het niveau van de opleiding Extruderen II, of een vergelijkbare opleiding, en je hebt hiermee praktijkervaring opgedaan.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op functies als productiepersoneel uit het middenkader, eerste man extrusie, extrudeur III, extrudeur C, machinesteller extrusie, assistent hoofdoperator, assistent voorman en paneloperator.