Waarom VAPRO Blog Werken bij

Spuitgieten I

In de opleiding Spuitgieten I leer je vooral algemene basiskennis over het spuitgieten van kunststoffen, de machine, de kunststofmaterialen en de matrijzen. Zo krijg je niet alleen meer kennis over het spuitgietproces, je leert ook over de werking van de machine en je doet productkennis op.

Hierdoor ben je in staat om het spuitgietproces zelfstandig uit te voeren, problemen te herkennen en eenvoudige problemen op te lossen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze opleiding staat de werkplek centraal. VAPRO verzorgt de opleiding in company. In het eerste gesprek inventariseert VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces. Vanuit een theoretische basis maak je de koppeling naar hoe je binnen jouw organisatie en functie het spuitgietproces kunt beheersen en hoe je het proces kunt bijsturen.

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een specifiek deel voor Spuitgieten I.

Inhoud basisdeel

 • Product: soorten kunststoffen, natuurkundige principes, polymeerchemie, fabricagetoepassingen, materiaaleigenschappen, faseovergangen, smelteigenschappen en stoffen voor verwerking en verbetering eigenschappen kunststoffen
 • Veiligheid: bedrijfsveiligheid, persoonlijke veiligheid, bedrijfsveiligheidsmiddelen, veiligheidsprocedures, brand en explosiegevaar, gedrag op de werkplek en arbo
 • Milieu en product: recycling en hergebruik van kunststoffen en milieuveilige afvoer resten en afval
 • Kwaliteitszorg: kwaliteitszorg, productiecontroles en kwaliteitsmetingen;
 • Apparatuur: meten aan de spuitgietmachine, uitvoeren van drukcontrole, preventieve storingsmaatregelen, hot-runnerapparatuur, materiaaltoevoer en tempereerapparatuur

Inhoud specifiek deel Spuitgieten I

 • Specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan spuitgietmachines
 • Milieu en product: verontreinigingsmogelijkheden aan de smelt
 • Specifieke kwaliteitszorg: controle, kwaliteitsmeting en wijzigen parameters
 • Specifieke apparatuurkennis, -bediening en –bewaking
 • Beoordelen van het functioneren van machineonderdelen: techniek en onderhoud spuitgietmachine, indeling schroeven en matrijsopbouw
 • Communicatie: ploegoverdracht, communicatiekanalen en –protocollen

De duur van de opleiding is maximaal 10 dagen.

De opleiding wordt afgesloten met een NRK theorie-examen Spuitgieten I. Met een voldoende toetsresultaat behaal je het landelijk erkende NRK diploma Spuitgieten I. Het is ook mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent werkzaam in de spuitgietbranche en hebt geen of weinig kennis van het spuitgietproces. Je controleert gerede producten, signaleert verstoringen in het proces, voert grondstoffen aan en producten af en verricht eenvoudig onderhoud, ruimt op en maakt schoon.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of een vergelijkbaar niveau. Enige praktische kennis binnen het spuitgieten is een pre.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op functies als spuitgieter A, spuitgieter I, aankomend spuitgieter, (assistent) operator, bedieningsman, machinebediener en productiemedewerker.