Waarom VAPRO Blog Werken bij

Spuitgieten II

De opleiding Spuitgieten II is een vervolg op Spuitgieten I. Je gaat dieper in op het herkennen en deels ook oplossen van problemen in het productieproces.

Hierdoor ben je beter in staat om het spuitgietproces te beheersen en te beïnvloeden.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze opleiding staat de werkplek centraal. VAPRO verzorgt de opleiding in company. In het eerste gesprek inventariseert VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces. Vanuit een theoretische basis maak je de koppeling naar hoe je binnen jouw organisatie en functie het spuitgietproces kunt beheersen en hoe je het proces kunt bijsturen.

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een specifiek deel voor Spuitgieten II.

Inhoud basisdeel

  • Product: chemische en natuurkundige begrippen kunststoffen, moleculaire opbouw polymeren, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden thermoplasten, –harders en elastomeren, fasen en eigenschappen thermoplasten, smelteigenschappen en beïnvloeding
  • Milieu en product: recycling en hergebruik van kunststoffen en milieuveilige afvoer resten en afval
  • Kwaliteitszorg: keuring ingekochte grond- en hulpstoffen, productiecontroles en kwaliteitsmetingen
  • Apparatuur: meetwaardeopnemers, temperatuurregeling, meetmethoden voor maatvoering kunststoffen, manieren van transporteren en doseertechnieken voor vaste stoffen

Inhoud specifiek deel Spuitgieten II

  • Specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan spuitgietmachines
  • Specifieke apparatuurkennis, -bediening en –bewaking
  • Constructie: werking van de injectie-eenheid, sluiteenheid, opbouw van het frame, hydraulisch systeem, keuze en specificaties van een spuitgietmachine
  • Machine-instellingen
  • Beoordelen van het functioneren van machineonderdelen

De duur van de opleiding is maximaal 10 dagen.

De opleiding wordt afgesloten met een NRK theorie-examen Spuitgieten II. Met een voldoende toetsresultaat behaal je het landelijk erkende NRK diploma Spuitgieten II. Het is ook mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Je bent werkzaam in de spuitgietbranche en hebt geen of weinig kennis van het spuitgietproces. Je controleert gerede producten, signaleert verstoringen in het proces, voert grondstoffen aan en producten af en verricht eenvoudig onderhoud, ruimt op en maakt schoon.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of een vergelijkbaar niveau. Enige praktische kennis binnen het spuitgieten is een pre.

De inhoud van de opleiding is afgestemd op functies als spuitgieter B, spuitgieter II, eerste spuitgieter, operator, bedieningsvakman, machinebediener en productiemedewerker.