De training

Het VAPRO opleidingsmodel is een complete opleidings- en examensystematiek die opleidt tot het landelijk erkende mbo diploma. Het VAPRO opleidingsmodel is ontwikkeld vanuit een praktijkgerichte en actuele visie op leren:

 • De werkplek is het uitgangspunt, de praktijk is leidend.
 • De opleiding wordt bedrijfsspecifiek ingevuld.
 • Theoretische (voor)kennis is verweven in de opleiding.
 • Toetsing vindt in de praktijk plaats.

Om medewerkers die leren via dit model goed te begeleiden, adviseren we om deze training te volgen die de theorie en de praktijk rond dit model behandelt. Het doel van de training is het verwerven van inzicht in het opleidingsmodel, de rol van de begeleider en bijbehorende taken, de verantwoordelijkheden en het gebruik van instrumenten.

Deze training is beschikbaar als open inschrijving en als incompany training. Voor een incompany training geven wij je graag een vrijblijvende prijsopgave.

De kosten voor de open inschrijving training zijn € 590,00.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor praktijkbegeleiders die betrokken zijn bij het opleiden van medewerkers volgens het VAPRO MBO opleidingsmodel.

Het streven is dat je als praktijkbegeleider een denk- en werkniveau hebt dat minimaal 1 niveau hoger is dan het niveau van de opleiding, waarvoor je de deelnemer begeleidt.

Let op! Wanneer je taak erop gericht is om te examineren, kies dan voor de training Examineren met VAPRO examens.

Inhoud

Deze training bestaat uit zelfstudie via E-learning (ca. 4 uur) en één cursusdag.

E-learning: je start met de e-learning.
De e-learning is de basis om de cursusdag goed te kunnen volgen en kent dus ook een verplicht karakter.

Cursusdag is gericht op het concretiseren van de taken van de bedrijfsbegeleiders en het toepassen ervan. Wat doet de bedrijfsbegeleider? Welke middelen heeft hij tot zijn beschikking? Hoe zet je de middelen in bij de begeleiding?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

E-learning

 • Kennismaking
 • Uitleg van de VAPRO MBO opleiding
 • Kwalificatiedossier
 • Communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Het begeleidingsgesprek
 • Feedback geven en ontvangen
 • Situationeel begeleiden en coachen
 • Hoe leren mensen?
 • Observeren en interpreteren

Cursusdag

 • Rollen en taken binnen het opleidingsmodel
 • Vaardigheden van de begeleider
 • Opbouw leergesprek
 • Voeren van eerste leergesprek met deelnemer aan de opleiding
 • Opdracht beoordelen
 • Leergesprek voeren over de opdracht
 • ELK als reflectiemoment, voortgangsbespreking als reflectiemoment
 • Voorbereiden op praktijkproef (VAPRO)
 • Ontwikkelingsgericht beoordelen

Naast bovenstaande onderwerpen wordt de inhoud van het programma verder afgestemd op de specifieke leerwensen van de deelnemers en op de praktijkvoorbeelden die worden ingebracht.

Je ontvangt als deelnemer een bewijs van deelname na afronding van de training.

Startdata en locaties

Datum Locatie
Friday 18 October 2024 Houten Inschrijven