De training

Deze praktijksituatie herken je vast wel. Je hebt iets zo goed mogelijk aan collega’s uitgelegd. Als zij zelf met deze taak aan de slag gaan, dan wordt het echter niet gedaan zoals jij het hebt uitgelegd. Hoe komt dat toch? Is dat eigenwijsheid van collega’s? Of is jouw uitleg niet duidelijk geweest?

Door het volgen van deze training verbeter je jouw vaardigheden als trainer. Hiervoor maken we gebruik van inzichten uit de didactiek. Tijdens de training ligt de nadruk op ‘doen’ en reflectie. Zo kunnen we de punten verbeteren die jij tegenkomt bij het ontwikkelen en geven van een training.

In de training  leer je effectief training geven. Je leert om bewust keuzes te maken in de aanpak van een training. De tijd die jij en je deelnemer(s) investeren in de training heeft aantoonbaar meer effect. Oftewel, de impact van de training op de deelnemers wordt vergroot.

Na de training ben je in staat om een training voor een groep voor te bereiden en te geven. Ook zijn de eerste grote stappen gemaakt richting het ontwikkelen van een training.

Voor wie?

Deze training is bijzonder geschikt voor trainers die een rol hebben bij het opleiden van groepen medewerkers. Ook leerstofontwikkelaars kunnen baat hebben bij deze training.

Inhoud

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Procesgericht trainen en het didactisch model van Van Gelder.
    • Beginsituatie: waar moet ik beginnen?
    • Doelstellingen: wat wil ik bereiken?
    • Leren is doen: hoe stel ik de training samen (hoe wil ik mijn doel bereiken)? Welke werkvormen kan ik het beste kiezen? Hoe houd ik rekening met leerstijlen van deelnemers en mijn doceerstijl?
    • Evaluatie: heb ik mijn doel bereikt?
  • Oefenen en elkaar feedback geven.

Na de training ben je in staat om een effectieve groepstraining te ontwikkelen en verzorgen. Je ontvang hiervoor een bewijs van deelname.

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen