De training

Deze praktijksituatie herken je vast wel. Je hebt iets zo goed mogelijk aan collega’s uitgelegd. Als zij zelf met deze taak aan de slag gaan, dan wordt het echter niet gedaan zoals jij het hebt uitgelegd. Hoe komt dat toch? Is dat eigenwijsheid van collega’s? Of is jouw uitleg niet duidelijk geweest?

Door het volgen van deze training verbeter je jouw vaardigheden als trainer. Hiervoor maken we gebruik van inzichten uit de didactiek. Tijdens de training ligt de nadruk op ‘doen’ en reflectie. Zo kunnen we de punten verbeteren die jij tegenkomt bij het ontwikkelen en geven van een training.

In de training  leer je effectief training geven. Je leert om bewust keuzes te maken in de aanpak van een training. De tijd die jij en je deelnemer(s) investeren in de training heeft aantoonbaar meer effect. Oftewel, de impact van de training op de deelnemers wordt vergroot.

Na de training ben je in staat om een training voor een groep voor te bereiden en te geven. Ook zijn de eerste grote stappen gemaakt richting het ontwikkelen van een training.

De kosten voor de open inschrijving training zijn € 1.095,00.

Voor wie?

Deze training is bijzonder geschikt voor trainers die een rol hebben bij het opleiden van groepen medewerkers. Ook leerstofontwikkelaars kunnen baat hebben bij deze training.

Inhoud

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Procesgericht trainen en het didactisch model van Van Gelder.
    • Beginsituatie: waar moet ik beginnen?
    • Doelstellingen: wat wil ik bereiken?
    • Leren is doen: hoe stel ik de training samen (hoe wil ik mijn doel bereiken)? Welke werkvormen kan ik het beste kiezen? Hoe houd ik rekening met leerstijlen van deelnemers en mijn doceerstijl?
    • Evaluatie: heb ik mijn doel bereikt?
  • Oefenen en elkaar feedback geven.

De tweede dag staat in het teken van trainingen geven, observeren en elkaar feedback geven.

Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname. Op verzoek is het ook mogelijk om de training af te ronden met een toets, waarbij je aantoont het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen. Bij voldoende resultaat ontvang je in dat geval een certificaat.

Startdata en locaties

Datum Locatie
Dinsdag 4 april 2023 Regio Amersfoort Inschrijven
Vrijdag 13 oktober 2023 Regio Amersfoort Inschrijven