De training

De industriële omgeving is een complexe omgeving. Vooral als je daarin zelf een leidinggevende functie vervult. De techniek ontwikkelt zich razendsnel, organisatievormen wijzigen zo nu en dan, medewerkers staan niet stil en dagelijks krijg je enorm veel informatie te verwerken. Bovendien moet vaak met minder mensen meer gedaan worden. Dat betekent dat je effectief en efficiënt moet kunnen werken.

Ben je beginnend leidinggevende of leidinggevende met al enige ervaring in een industriële omgeving (in het primaire proces of in ondersteunende diensten)? Geef je leiding naar eigen inzicht? En heb je nooit een uitgebreide opleiding gevolgd, gericht op leidinggeven? Maar heb je wel de behoefte jouw rol verder te verdiepen en kun je hier praktische handvatten bij gebruiken? Dan biedt de training Operationeel leidinggeven jou die handvatten.

Je krijgt praktische handvatten voor vragen als ”Kan ik doelmatiger en doeltreffender werken? Hoe doen anderen het? Wat zijn de best practices in de industrie en wat kan ik daarvan leren en toepassen?” Een stevige theoretische basis, oké, maar het moet wel direct toepasbaar zijn in uw eigen werk, zodat je snel resultaten ziet. De training Operationeel leidinggeven helpt je die resultaten te behalen.

De investering voor deze training bij open inschrijving bedraagt € 5.950,00.

Voor wie?

De training Operationeel leidinggeven is gericht op alle beginnende en gevorderde leidinggevenden in de industrie. Dit zijn onder andere productiemanagers, managers, wachtchefs, teamleiders en andere leidinggevenden.

Inhoud

Rond elke module is er aandacht voor je persoonlijke inzichten en drijfveren. Belangrijk hierbij is dat je een koppeling kunt maken tussen de theorie en de toepassingsmogelijkheden. “Wat leverde mij dit op en wat zou mij nog effectiever maken?”

Je sluit operationeel leidinggeven af met een reflectieverslag. Naast de beoordeling hiervan ontvang je een bewijs van deelname als je minimaal 90% van de bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Module 1 - Verkenning, leiderschap en stijlen van leidinggeven

 • Kennismaking
 • Mijn rol als operationeel leidinggevende binnen het bedrijf
  • Taken, competenties
  • Persoonlijke leerdoelen
  • Reflectieverslag
 • Visie op leidinggeven
 • Zelfkennis

Module 2 - Operationeel leidinggeven

 • Transparantie en doelen
 • Resultaatgerichtheid
 • Vaststellen van KPI’s
 • Vaststellen van doelen
 • Delegeren
 • Organiseren, plannen en voortgang bewaken

Module 3 - Gespreksvoering

 • Cirkels van aanspreken
  • Transparant zijn en complimenteren
  • Feedback
  • Confronteren
 • Gesprekstechnieken
 • Assertief communiceren
 • Soorten gesprekken

Module 4 - Coachen op ontwikkeling

 • Proactief en reactief coachen
 • Doelen bepalen
 • Het ontwikkelgesprek
 • De kunst van het vragenstellen
 • Kernwaarden
 • Drijfveren

Module 5 - Motivatie, omgevingsbewustzijn

 • Cirkels van interventie
 • Blinde vlekken
 • Motivatie

Module 6 - Samenwerken, overtuigen, omgaan met weerstand en conflicthantering

 • Samenwerken
 • Overtuigen
 • Ontstaan van weerstand
 • Omgaan met weerstand
 • Conflicten oplossen

Module 7 - Timemanagement, focus, vergadertechnieken

 • Stress
 • Focus en prioriteit
 • Vergaderen en rapporteren
 • Besluitvorming

Module 8 - Ontwikkelen van een team

 • Teamontwikkeling
 • Mijn team in kaart
 • Mijn rol binnen het team
 • Mijn team in de toekomst

Module 9 - Methodisch werken, budgetbeheer, onderhoud, leren en ontwikkeling

 • Methodisch werken
 • Onderhoudsorganisatie
 • Onderhoudssoorten
 • Budgetten techniek
 • Budgetten ontwikkeling
 • Beleidsvorming leren en ontwikkeling

Module 10 - Reflectie op persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling

 • Reflectieverslag
 • Presenteren
 • Feedback
 • Afronding en evaluatie

Startdata en locaties

Datum Locatie
Vrijdag 2 juni 2023 Regio Amersfoort Inschrijven