De training

De industriële omgeving is een complexe omgeving. Vooral als je daarin zelf een leidinggevende functie vervult. De techniek ontwikkelt zich razendsnel, organisatievormen wijzigen zo nu en dan, medewerkers staan niet stil en dagelijks krijg je enorm veel informatie te verwerken. Bovendien moet vaak met minder mensen meer gedaan worden. Dat betekent dat je effectief en efficiënt moet kunnen werken.

Ben je beginnend leidinggevende of leidinggevende met al enige ervaring in een industriële omgeving (in het primaire proces of in ondersteunende diensten)? Geef je leiding naar eigen inzicht? En heb je nooit een uitgebreide opleiding gevolgd, gericht op leidinggeven? Maar heb je wel de behoefte jouw rol verder te verdiepen en kun je hier praktische handvatten bij gebruiken? Dan biedt de training Operationeel leidinggeven jou die handvatten.

Je krijgt praktische handvatten voor vragen als ”Kan ik doelmatiger en doeltreffender werken? Hoe doen anderen het? Wat zijn de best practices in de industrie en wat kan ik daarvan leren en toepassen?” Een stevige theoretische basis, oké, maar het moet wel direct toepasbaar zijn in uw eigen werk, zodat je snel resultaten ziet. De training Operationeel leidinggeven helpt je die resultaten te behalen.

Voor wie?

De training Operationeel leidinggeven is gericht op alle beginnende en gevorderde leidinggevenden in de industrie. Dit zijn onder andere productiemanagers, managers, wachtchefs, teamleiders en andere leidinggevenden.

Inhoud

Rond elke module is er aandacht voor je persoonlijke inzichten en drijfveren. Belangrijk hierbij is dat je een koppeling kunt maken tussen de theorie en de toepassingsmogelijkheden. “Wat leverde mij dit op en wat zou mij nog effectiever maken?” De leercyclus wordt keer op keer doorlopen, startend bij module 1.

De modules worden als leidraad gebruikt. Inhoudelijk kan worden afgeweken als je persoonlijke of professionele doelstelling dat vereist. Jouw doelen voor nu en de toekomst zijn leidend.

De training heeft een bandbreedte van niveau 4 (mbo 4) tot en met niveau 5 (Associate Degree). Na een positieve beoordeling ontvang je een certificaat met het vastgestelde werk- en denkniveau. Je ontvangt sowieso een bewijs van deelname als je minimaal 80% van de bijeenkomsten hebt bijgewoond.

Module 1 - Leiderschap en stijlen van leidinggeven

 • Visie op leidinggeven
 • De eigen positie t.o.v. anderen
 • Ontspanningstechnieken
 • Zelfkennis
 • Vorming intervisiegroepen

Module 2 - Authenticiteit en coachen op ontwikkeling

 • Doelen bepalen
 • Het ontwikkelgesprek
 • De kunst van het vragenstellen
 • Kernwaarden
 • Drijfveren

Module 3 - Sturen op competenties, interventie-mogelijkheden

 • Betekenisvolle uitdagingen
 • Cirkels van interventie
 • Feedback
 • Blinde vlekken
 • Voorbereiding echte competentiegesprekken

Module 4 - Confronteren en emotie-regulatie

 • Verdieping en complexiteit
 • Transactionele Analyse
 • Wat als feedback niet werkt
 • Coachen op resultaat
 • Mentale modellen en overtuigingen

Module 5 - Reflectie en conflicthantering

 • Evaluatie gesprekken
 • Luisteren
 • Conflicten oplossen
 • Persoonlijk Positie Repertoire
 • Stressoren

Module 6 - Time-management en leidinggeven aan verandering

 • Stress
 • Focus en prioriteit
 • Vergaderen en rapporteren
 • Innovatief denken
 • Veranderingen leiden

Module 7 - Presenteren en overtuigen

 • Overtuigingskracht
 • Beoordelen en criteria
 • Krachtenveldanalyse
 • Presenteren
 • Teamdynamiek

Module 8 - Beoordelingsgesprekken en interpersoonlijke vaardigheden

 • Oplossingsalternatieven
 • Het beoordelingsgesprek
 • Johari en transparantie
 • Ontwikkelingsdoelen
 • Communicatieve en sociale vaardigheden

Module 9 - Team-ontwikkeling, budgetbeheer en integratie Reflectie op de echte ontwikkelingsgesprekken

 • Teams opbouwen
 • Integratie modules 1 – 9
 • Geheugenkaarten
 • Voorbereiding Proeve van Bekwaamheid

Module 10 - Proeve van Bekwaamheid

 • Reflectie op mentorgesprekken
 • Reflectie op intervisie
 • Reflectie op integratie
 • De Proeve
 • Afronding en vervolg

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen