De training

Ben jij van de werkvloer doorgegroeid naar een leidinggevende functie? En heb je behoefte aan handvatten om samenwerken en aansturen van medewerkers op een effectieve en prettige manier te combineren? In deze praktijkgerichte training pakken we jouw vragen over leidinggeven aan.

Door het praktische en interactieve karakter van deze training leer je de theoretische kennis direct om te zetten naar de praktijk. Je krijgt voldoende handvatten en tips mee om medewerkers effectiever aan te sturen. Hierbij heb je ook aandacht voor het effect van jouw gedrag.

 

De investering voor deze training bij open inschrijving bedraagt € 2.950,00.

Voor wie?

De training is samengesteld voor mensen die op basis van hun opgedane kennis en ervaring op werkvloer zijn doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Voorbeelden hiervan zijn een teamleider, een supervisor en een meewerkend voorman.

Inhoud

De cursus bestaat uit zes modules. De eerste dag staan wij stil bij het eigen functioneren, kwaliteiten en uitdagingen en persoonlijke doelen. De cursus wordt afgesloten met een speciale bijeenkomst waar onder meer wordt stilgestaan bij de behaalde resultaten.

De trainingsdagen hebben een tussenperiode van 3 à 4 weken, zodat je voldoende tijd hebt om aan je leerdoelen te werken en om praktijkopdrachten uit te voeren.

Module 1 – Verkenning; wie ben ik en wat is mijn rol?

 • Kennismaking
 • Wie ben ik?
 • Wat is mijn rol?
 • Wat is leidinggeven? Wat is het niet?
 • Overzicht van eigen taken en competenties
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden i.r.t. verwachtingen van je leidinggevende
 • Persoonlijke doelen
 • Werken met (K)PI’s. Hoe focus aanbrengen op dag- en weekniveau

Module 2 - Ontwikkelen van je team

 • Communicatie
 • Met luisteren en vragen hoor je zoveel meer; vraagtechnieken, luisteren en LSD
 • Waarnemen en interpreteren
 • Cirkels van aanspreken
  • Transparant zijn en complimenteren
  • Feedback
  • Confronteren
 • Gesprekstechnieken
 • Assertief communiceren
 • Situationeel leidinggeven

Module 3 - Regie voeren; leidinggeven en doelen stellen op resultaatniveau

 • Situationeel leidinggeven (vervolg)
 • Cirkels van invloed en betrokkenheid
 • Methodisch werken: dagstart, toolboxen, TPM, 5S, SMED
 • Resultaatgericht leidinggeven
 • Functioneringsgesprekken

Module 4 - Leidinggeven en samenwerken; lastig of uitdagend?

 • Lastige (uitdagende) situaties
 • Samenwerken
  • Motivatie
  • Overtuigen
  • Omgaan met weerstand
  • Omgaan met conflicten

Module 5 - Managementvaardigheden (leiderschapscompetenties)

 • Timemanagement
 • Project- en planmatig werken
 • Informeren
 • Andere managementvaardigheden, namelijk …

Module 6 - Reflectie op persoonlijke leerdoelen en vaardigheden

 • Reflectie eigen leerdoelen
 • Reflectie eigen vaardigheden
 • Mijn groei
 • Verder groeien: blijven werken aan eigen ontwikkeling

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen