De training

De productievloer voelt een constante druk vanuit het management om sneller, efficiënter en met meer kwaliteit te produceren. Als productiemanager ben je hierdoor onmisbaar geworden. Je houdt je onder andere bezig met de kwaliteit van de producten, de productiekosten en de personeelsplanning. Met jouw brede kennis zorg je  dat de productieafdeling zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan.

Deze training leidt jou stapsgewijs door zowel de hard als de soft skills van een productiemanager. Het kunnen toepassen van het geleerde op de werkvloer staat daarbij centraal. Je streeft naar een continue verbetering in jouw organisatie.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor iedereen die zichzelf als voorman, teamleider, ploegleider of productiemanager wil verbeteren of een dergelijke functie gaat vervullen of ambieert.

Inhoud

De training bestaat uit de onderstaande modules.

Elke module rond je af met een praktijkopdracht en een examen. Wanneer het examen met goed gevolg is afgerond, ontvang je een deelcertificaat. Bij het behalen van alle deelcertificaten krijg je het diploma Productiemanager.

Productie en organisatie

De productiemanager heeft brede verantwoordelijkheden. Je kunt daarbij denken aan budgetbewaking, inkoop, rendement en veiligheid. Daarnaast moet de productiemanager kunnen sturen op kerngetallen. Dit zijn aspecten die terugkomen in deze module.

Deze module geeft je praktische handvatten om het productieproces te monitoren. Bovendien krijg je praktische methoden aangereikt om preventief om te gaan met kwaliteit.

Lean instrumenten

Een manager in een productieomgeving moet in staat zijn verandermanagement succesvol te kunnen doorvoeren. Hiervoor is kennis benodigd van verschillende lean instrumenten en vooral van de succesvolle implementatie hiervan.

Deze module geeft praktische handvatten om procesoptimalisatie binnen productieomgevingen en magazijnen tot stand te brengen, vooral gericht op de hard skills van lean.

Personeel en organisatie

Voor een productiemanager is een team van essentieel belang. Om een goed team te bouwen is ook kennis van personeelsbeleid, in-, door- en uitstroom van belang. Hoe selecteer je de juiste mensen voor in je team? En hoe zorg je voor een goede personeelsplanning?

Op deze vragen en meer krijg je antwoord tijdens deze module. Het biedt je inzicht in onder andere het werven, selecteren en opleiden van medewerkers. Bovendien leer je verschillende soorten gesprekken met je medewerkers voeren.

Leidinggeven voor managers

Het leidinggeven aan leidinggevenden zoals teamleiders, voormannen en productieleiders is anders dan direct leidinggeven aan de werkvloer. Hoe zorg je ervoor dat deze leidinggevenden hun team goed aansturen in de doelstellingen van de organisatie en in het continu verbeteren van de productieomgeving?

Deze module geeft je praktische handvatten om jouw leiderschapstaken zo succesvol mogelijk uit te voeren. De inzet van een acteur tijdens de training geeft je de kans om te oefenen met verschillende conflicthanteringsmethoden of met het begeleiden en motiveren van medewerkers. Het helpt je om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen