De training

Als teamleider productie ben je de spil in de organisatie en coördineer je het totale productieproces. Je hebt continu te maken met factoren als productie, kwaliteit, veiligheid en kosten en al deze factoren dien je nauwkeurig te bewaken.

Uitgangspunt is dat je werkt volgens de visie en missie van jouw organisatie. Je wilt het productieproces zo inrichten, dat je samen met je team de gestelde organisatiedoelen kunt behalen. Afhankelijk van de gestelde doelen richt je bijvoorbeeld het productieproces lean in, geef je leiding aan veiligheid of geef je medewerkers extra taken en verantwoordelijkheden.

Kennis over lean en bedrijfsorganisatie kan jou helpen inzien welke veranderingen nodig zijn voor jouw organisatie. Hoe je vervolgens je medewerkers motiveert om mee te werken aan deze veranderingen, vraagt om leiderschapsvaardigheden.

Het kunnen toepassen van het geleerde op de werkvloer staat bij deze praktijkgerichte training tot Teamleider productie centraal. Je streeft naar een continue verbetering in jouw organisatie.

Inhoud

De training bestaat uit de onderstaande drie modules. Elke module kent drie trainingsdagen. Iedere module sluit je af met een schriftelijk examen en een praktijkopdracht.

Voor iedere module ontvang je digitaal in je leeromgeving een deelcertificaat Teamleider productie van de betreffende module. Bij succesvolle afronding van de praktijkopdrachten en de examens ontvang je bovendien het diploma Teamleider productie.

Module 1 - Leidinggeven op de werkvloer

Als teamleider productie coördineer je het totale productieproces en werk je veel samen met medewerkers. Mogelijk werkte je in een team met medewerkers, aan wie je nu leidinggeeft. Als leidinggevende is het belangrijk je team zo goed mogelijk aan te sturen. Dit doe je door je team te coachen, te motiveren en te instrueren. Daarnaast bemiddel je in conflicten, voer je gesprekken en organiseer je het werkoverleg.

Deze module geeft je praktische handvatten om jouw leiderschapstaken zo succesvol mogelijk uit te voeren. De inzet van een acteur tijdens de training geeft je de kans om te oefenen met verschillende gespreksvormen of leiderschapsstijlen. Het helpt je om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Module 2 - Lean op de werkvloer

Met lean kun je ervoor zorgen dat het productieproces vloeiend verloopt. Dit betekent een productieproces zonder verspillingen. De machine mag bijvoorbeeld niet te lang stilstaan. In een lean organisatie zijn de hoeveelheid producten, de prijs en de levertijd aangepast aan de klant. Als teamleider productie is het belangrijk dat je weet hoe je deze lean filosofie toepast binnen je bedrijf. Jij bent namelijk degene die leidinggeeft aan de uitvoerende medewerkers van het productieproces.

Deze module geeft inzicht in verschillende lean instrumenten. Deze instrumenten kun je inzetten om het productieproces binnen jouw organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten.

Module 3 - Bedrijfsorganisatie

Organiseren ligt in de basis van onze samenleving. Overal om ons heen komen we organisaties tegen. Maar wat maakt een organisatie succesvol? En hoe zorg je dat een team goed samenwerkt en blijft verbeteren? Dit is waar een bedrijfsorganisatie zich op richt: het succesvol inrichten en leiden van een organisatie.

Deze module geeft je praktische inzichten in verschillende zaken, die een organisatie succesvol maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis van organisatievormen, planningen, budgetteringen en de Arbowetgeving. Je leert kritisch kijken naar de organisatie waarin jij werkt, om zo te ontdekken op welke punten jouw organisatie kan
verbeteren.

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen