De training

De door VAPRO gecertificeerde externe examinator volgt minimaal eenmaal in de drie jaar een terugkomdag.

 Bij de terugkomdag wordt stil gestaan bij vragen als:

 • Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe als externe examinator?
 • Welke ervaringen wil je bespreken met andere examinatoren?
 • Op welke competenties wil je feedback?
 • Waarmee wil je oefenen?

De terugkomdag staat dan ook in het teken van het bevorderen van de kwaliteit van jouw competenties als examinator. De invulling van de dag wordt aan de hand van de leervragen van de deelnemers bijgesteld of bepaald. Ook worden ontwikkelingen uit het vak besproken.

Voor de terugkomdag worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor wie?

De training is bestemd voor gecertificeerde externe examinatoren, die zich in willen blijven zetten voor de examinering van studenten aan de Operator A, B en/of C opleiding. Je beschikt over een geldig certificaat.

Inhoud

De terugkomdag wordt in overleg met de deelnemers vormgegeven. Het uitgangspunt voor deze dag is het actualiseren en verbeteren van de eigen kennis, vaardigheden en houdingen op het gebied van het afnemen VAPRO-praktijkexamens.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kennismaking/inventarisatie vragen en opmerkingen
 • Wijzigingen in het kwalificatiedossier
 • VAPRO Exameninstrumenten
 • Rollen en taken binnen de exameninstrumenten
 • Voorbereiden van het praktijkgesprek
 • Uitvoeren van het praktijkgesprek
 • Examenplatform

Je ontvangt een VAPRO-waardedocument* nadat je de terugkomdag hebt gevolgd.

* Dit waardedocument heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Om de certificering na drie jaar te kunnen verlengen dien je aan de volgende eisen te voldoen:

 • Je bent werkzaam in het beroepenveld. Is dat niet meer het geval, dan kan je nog maximaal drie jaar optreden als examinator.
 • Je hebt in de drie jaar dat je gecertificeerd bent minimaal één terugkomdag van VAPRO bijgewoond.
 • Je hebt minimaal één praktijkgesprek (A/B) of minimaal één eindgesprek (C) afgenomen in de rol van externe examinator.

 

Startdata en locaties

Datum Locatie
Friday 7 June 2024 Houten Inschrijven
Friday 29 November 2024 Houten Inschrijven