De training

Deze terugkomdag is bestemd voor examinatoren die de training voor examinatoren reeds hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in het examineren. De training “Terugkomdag examinatoren” is toegespitst op examinatoren, die in hun eigen bedrijf en/of in een ander bedrijf te maken hebben met het afnemen van praktijkexamens.

Er wordt stil gestaan bij vragen als:

 • Wat zijn je ervaringen tot nu toe als examinator?
 • Welke ervaringen wil je bespreken met andere examinatoren?
 • Op welke vaardigheden wil je feedback?
 • Welke theorie moeten we erbij nemen en waarmee wil je oefenen?

De terugkomdag staat in het teken van het bevorderen van de kwaliteit van je competenties als examinator. De invulling van de dag wordt aan de hand van de leervragen van de deelnemers bijgesteld of bepaald. De leermomenten kun je benutten in je voorbereiding voor een mogelijke (her)certificering als VAPRO examinator.

Voor de terugkomdag worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor wie?

De training is bestemd voor examinatoren die de training voor examinatoren reeds hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in het examineren. De training is toegespitst op examinatoren, die in hun eigen bedrijf en/of in een ander bedrijf te maken hebben met het afnemen van praktijkexamens.

Inhoud

Deze trainingsdag wordt in overleg met de deelnemers vorm gegeven. Het uitgangspunt voor deze dag is het actualiseren en verbeteren van de eigen kennis, vaardigheden en houdingen. op het gebied van het afnemen VAPRO praktijkexamens.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kennismaking/ inventarisatie vragen en opmerkingen.
 • Wijzigingen in het kwalificatiedossier.
 • VAPRO Exameninstrumenten.
 • Rollen en taken binnen de exameninstrumenten.
 • Voorbereiding van het praktijkgesprek:
  • vragen formuleren op niveau;
  • STAR gebruiken in de voorbereiding;
  • STAR en vragen op niveau toepassen in de voorbereiding van de praktijkproef.
 • Uitvoeren van het praktijkgesprek, bespreken van ervaringen en aandachtspunten.
 • Examenplatform.

Je ontvangt een VAPRO bewijs van deelname nadat je de training hebt gevolgd.

Startdata en locaties

Datum Locatie
Donderdag 15 juni 2023 Kantoorgebouw Prestige STOC - Houten Inschrijven
Donderdag 19 oktober 2023 Kantoorgebouw Prestige STOC - Houten Inschrijven