De training

Deze terugkomdag is bestemd voor examinatoren die de training voor examinatoren reeds hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in het examineren. De training “Terugkomdag examinatoren” is toegespitst op examinatoren, die in hun eigen bedrijf en/of in een ander bedrijf te maken hebben met het afnemen van praktijkexamens.

Er wordt stil gestaan bij vragen als:

 • Wat zijn je ervaringen tot nu toe als examinator?
 • Welke ervaringen wil je bespreken met andere examinatoren?
 • Op welke vaardigheden wil je feedback?
 • Welke theorie moeten we erbij nemen en waarmee wil je oefenen?

De terugkomdag staat in het teken van het bevorderen van de kwaliteit van je competenties als examinator. De invulling van de dag wordt aan de hand van de leervragen van de deelnemers bijgesteld of bepaald. De leermomenten kun je benutten in je voorbereiding voor een mogelijke (her)certificering als VAPRO examinator.

Voor de terugkomdag worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor wie?

De training is bestemd voor examinatoren die de training voor examinatoren reeds hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in het examineren. De training is toegespitst op examinatoren, die in hun eigen bedrijf en/of in een ander bedrijf te maken hebben met het afnemen van praktijkexamens.

Inhoud

Deze trainingsdag wordt in overleg met de deelnemers vorm gegeven. Het uitgangspunt voor deze dag is het actualiseren en verbeteren van de eigen kennis, vaardigheden en houdingen. op het gebied van het afnemen VAPRO praktijkexamens.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ervaringen deelnemers.
 • Leervragen deelnemers.
 • Competenties examinator.
 • Ontwikkelingen ten aanzien van de rol examinator en de VAPRO opleidingen.
 • Uitwerken van de leervragen van de deelnemers, denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als:
  • niveauverschillen van opleiden en toetsen;
  • het hanteren van een toetsnorm;
  • het voorbereiden en uitvoeren van een toets;
  • het objectief beoordelen van een toets;
  • het toepassen van doorvraagtechnieken, LSD, 5 seconden regel, STAR, etc.

Je ontvangt een VAPRO bewijs van deelname nadat je de training hebt gevolgd.

Startdata en locaties

Datum Locatie
Vrijdag 23 september 2022 Putten Inschrijven
Woensdag 14 december 2022 Putten Inschrijven