De training

Het VAPRO opleidingsmodel is een complete opleidings- en examensystematiek die opleidt tot het landelijk erkende MBO diploma. Het VAPRO opleidingsmodel is ontwikkeld vanuit een praktijkgerichte en actuele visie op leren:

  • De werkplek is het uitgangspunt, de praktijk is leidend.
  • De opleiding wordt bedrijfsspecifiek ingevuld.
  • Theoretische (voor)kennis is verweven in de opleiding.
  • Toetsing vindt in de praktijk plaats.

Om medewerkers die leren via het VAPRO-model goed te begeleiden, adviseren we om deze training te volgen die de theorie en de praktijk rond dit model behandelt. Het doel van de training is het verwerven van inzicht in het VAPRO opleidingsmodel, de rol van de begeleider en bijbehorende taken, de verantwoordelijkheden en het gebruik van instrumenten.

Deze training is beschikbaar als open inschrijving en als incompany training. Voor een incompany training geven wij je graag een vrijblijvende prijsopgave.

De kosten voor de open inschrijving training zijn € 995,00.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor praktijkbegeleiders die betrokken zijn bij het opleiden van medewerkers volgens het VAPRO MBO opleidingsmodel.

Het streven is dat je als praktijkbegeleider een denk- en werkniveau hebt dat minimaal 1 niveau hoger is dan het niveau van de opleiding, waarvoor je de deelnemer begeleidt.

Let op! Wanneer je taak erop gericht is om te examineren, kies dan voor de training Examineren met VAPRO examens.

Inhoud

Deze training bestaat uit twee cursusdagen en zelfstudie via E-learning.

Dag 1 is gericht op het VAPRO opleidingsmodel, de rollen en taken binnen dit model en algemene vaardigheden.

E-learning in de periode tussen de eerste en de tweede dag bekijk je diverse E-learningmodules. Een aantal E-learningmodules zijn een herhaling van de eerste dag en andere E-learningmodules zijn een voorbereiding op dag 2.

Dag 2 is gericht op het concretiseren van de taken van de bedrijfsbegeleiders en het toepassen ervan. Wat doet de bedrijfsbegeleider? Welke middelen heeft hij tot zijn beschikking? Hoe zet je de middelen in bij de begeleiding?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• De VAPRO MBO Opleiding
• Communicatie en vraagsoorten
• Niveauverschillen
• Organiseren en faciliteren
• Opbouw en toepassing leerinstrumenten deelnemer
• Opstellen en monitoren van de planning per taak
• Gesprekstechniek STAR en toepassing in leergesprekken
• Reflecteren met behulp van de ELK
• Voorbereiden en afnemen van de ontwikkelingsgerichte toetsing
• Taken uitgezet in de tijd
• Op aanvraag: Begeleiden tijdens de onderzoeksopdracht (MBO 4)

Op dag 2 wordt het middaggedeelte op aanvraag gesplitst. Indien nodig wordt in aparte groepen ingegaan op begeleiden binnen de operatoropleiding op MBO-2 en 3 niveau en op begeleiding binnen de MBO-4 operatoropleiding.

Naast bovenstaande onderwerpen wordt de inhoud van het programma verder afgestemd op de specifieke leerwensen van de deelnemers en op de praktijkvoorbeelden die worden ingebracht.

Je ontvangt als deelnemer een bewijs van deelname na afronding van de training.

Startdata en locaties

Datum Locatie
Maandag 10 januari 2022 Regio Amersfoort Inschrijven
Vrijdag 22 april 2022 Regio Amersfoort Inschrijven
Donderdag 15 september 2022 Regio Amersfoort Inschrijven
Vrijdag 18 november 2022 Regio Amersfoort Inschrijven