De training

Het VAPRO opleidingsmodel is een complete opleidings- en examensystematiek die opleidt tot het landelijk erkende MBO diploma. Het VAPRO opleidingsmodel is ontwikkeld vanuit een praktijkgerichte en actuele visie op leren:

  • De werkplek is het uitgangspunt, de praktijk is leidend.
  • De opleiding wordt bedrijfsspecifiek ingevuld.
  • Theoretische (voor)kennis is verweven in de opleiding.
  • Toetsing vindt in de praktijk plaats.

Om medewerkers die leren via dit model goed te begeleiden, adviseren we om deze training te volgen die de theorie en de praktijk rond dit model behandelt. Het doel van de training is het verwerven van inzicht in het opleidingsmodel, de rol van de begeleider en bijbehorende taken, de verantwoordelijkheden en het gebruik van instrumenten.

Deze training is beschikbaar als open inschrijving en als incompany training. Voor een incompany training geven wij je graag een vrijblijvende prijsopgave.

De kosten voor de open inschrijving training zijn € 1.095,00.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor praktijkbegeleiders die betrokken zijn bij het opleiden van medewerkers volgens het VAPRO MBO opleidingsmodel.

Het streven is dat je als praktijkbegeleider een denk- en werkniveau hebt dat minimaal 1 niveau hoger is dan het niveau van de opleiding, waarvoor je de deelnemer begeleidt.

Let op! Wanneer je taak erop gericht is om te examineren, kies dan voor de training Examineren met VAPRO examens.

Inhoud

Deze training bestaat uit tweeënhalve cursusdag en zelfstudie via E-learning (ca. 2 tot 3 uur).

Dag 1 is gericht op het opleidingsmodel, de rollen en taken binnen dit model en algemene vaardigheden.

E-learning: in de periode tussen de eerste en de tweede dag bekijk je diverse E-learningmodules. Een aantal E-learningmodules zijn een herhaling van de eerste dag en andere E-learningmodules zijn een voorbereiding op dag 2.

Dag 2 is gericht op het concretiseren van de taken van de bedrijfsbegeleiders en het toepassen ervan. Wat doet de bedrijfsbegeleider? Welke middelen heeft hij tot zijn beschikking? Hoe zet je de middelen in bij de begeleiding?

Dag 3 vindt ongeveer twee maanden later plaats en kan gezien worden als een ervaringsworkshop. Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke lastige situaties doen zich voor? En hoe kan je omgaan met de specifieke lastige situatie?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• De VAPRO MBO Opleiding
• Rollen en taken
• Communicatie en vraagsoorten
• Opbouw leergesprekken
• Niveauverschillen
• Organiseren en faciliteren
• Opstellen en monitoren van de planning per taak
• Opbouw en toepassing leerinstrumenten deelnemer
• Reflecteren met behulp van de ELK
• Voorbereiden en afnemen van de ontwikkelingsgerichte toetsing
• Taken uitgezet in de tijd
• Op aanvraag op dag 2: Begeleiden tijdens de onderzoeksopdracht (MBO 4)
• Positieve ervaringen en lastige situaties

Naast bovenstaande onderwerpen wordt de inhoud van het programma verder afgestemd op de specifieke leerwensen van de deelnemers en op de praktijkvoorbeelden die worden ingebracht.

Je ontvangt als deelnemer een bewijs van deelname na afronding van de training.

Startdata en locaties

Datum Locatie
Dinsdag 20 februari 2024 Houten Inschrijven
Maandag 13 mei 2024 Houten Inschrijven
Vrijdag 18 oktober 2024 Houten Inschrijven