De training

Extruderen is een kunststofverwerkingstechniek en levert producten zoals buizen, profielen, folies, flacons, plaatmateriaal enzovoort. Daarnaast vervult extrusie een belangrijke voorbereidende rol bij de meeste andere verwerkingsmethoden zoals spuitgieten, extrusieblazen en filmblazen.

Voor iedereen die zich met het extrusieproces bezighoudt is enige basiskennis van belang. Hierdoor krijg je zicht op de techniek en kun je eventuele eerstelijns procesverstoringen snel oplossen.

De training leidt op tot het landelijk erkende NRK diploma Extruderen I.

Voor wie?

Je bent werkzaam in de extrusiebranche en hebt geen of weinig kennis van het extrusieproces. Je controleert gerede producten, signaleert eerstelijns verstoringen in het proces, voert grondstoffen aan en producten af en verricht eenvoudig onderhoud, ruimt op en maakt schoon.

De inhoud van de training is afgestemd op de functies zoals deze binnen de extrusiebranche gebruikelijk zijn, te weten: productiepersoneel uit het middenkader, eerste man extrusie, extrudeur I, machinesteller extrusie, assistent hoofdoperator, assistent voorman, panel operator.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of vergelijkbaar niveau. Enige praktische kennis binnen het extruderen is een pre.

Inhoud

De training wordt incompany verzorgd. In het eerste gesprek zal VAPRO in overleg verstoringen binnen het proces inventariseren. Tijdens de training wordt vanuit de theorie de koppeling gemaakt naar hoe je binnen de organisatie en functie het productieproces kunt beheersen en hoe je het proces kunt bijsturen.

Inhoud basisdeel

 • productkennis;
 • veiligheid;
 • milieu en product;
 • kwaliteitzorg;
 • apparatuurkennis.

Inhoud differentiatie Extruderen I

 • specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan extruders;
 • milieu en product: verontreinigingsmogelijkheden in de smelt;
 • specifieke apparatuurkennis; verschillende soorten extruders en hun werking;
 • indeling schroeven en compressieverhoudingen;
 • spuitkopconstructies voor extrusie;
 • bediening en bewaking, meten en regelen;
 • processtappen extrusie: stollen van de smelt, processtoringen;
 • beoordeling functioneren machineonderdelen;
 • onderhoud extruder, de opbouw en werking van de extruder en specificaties van de machine;
 • beoordelen van het functioneren van machineonderdelen: techniek en onderhoud machine, indeling schroeven, matrijsopbouw;
 • communicatie: ploegoverdracht, communicatiekanalen en –protocollen.

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen