De training

De training Spuitgieten I is vooral gericht op het leren van algemene basiskennis met betrekking tot het spuitgieten van kunststoffen, de machine, de kunststofmaterialen en de matrijzen.

Hierdoor krijg je niet alleen meer kennis over het spuitgietproces, je leert ook over de werking van de machine en doet productkennis op. Hierdoor ben je in staat om het spuitgietproces zelfstandig uit te voeren, herken je problemen en ben je in staat om eenvoudige problemen op te lossen. De training leidt op tot het landelijk erkende NRK diploma Spuitgieten I.

Voor wie?

Je bent werkzaam in de spuitgietbranche en hebt geen of weinig kennis van het spuitgietproces. Je controleert gerede producten, signaleert verstoringen in het proces, voert grondstoffen aan en producten af en verricht eenvoudig onderhoud, ruimt op en maakt schoon.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of vergelijkbaar niveau. Enige praktische kennis binnen het spuitgieten is een pre.

De inhoud van de training is afgestemd op de functies zoals deze binnen de spuitgietbranche gebruikelijk zijn, te weten: spuitgieter A, spuitgieter I, aankomend spuitgieter, operator, leerlingoperator, assistentoperator, bedieningsman, machinebediener en productiemedewerker.

Inhoud

De training wordt incompany verzorgd. In het eerste gesprek zal VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces inventariseren. In deze training staat de werkplek centraal. Vanuit een theoretische basis wordt de koppeling gemaakt naar hoe je binnen de organisatie en functie het spuitgietproces kunt beheersen en hoe je het proces kunt bijsturen.

Inhoud basisdeel

 • productkennis: soorten kunststoffen, natuurkundige principes kunststoffen, Polymeerchemie, fabricagetoepassingen kunststoffen, materiaaleigenschappen, faseovergangen, smelteigenschappen, stoffen voor verwerking en verbetering eigenschappen kunststoffen;
 • veiligheid: bedrijfsveiligheid, persoonlijke veiligheid, bedrijfsveiligheidsmiddelen, veiligheidsprocedures, brand en explosiegevaar, gedrag op de werkplek, arbo;
 • milieu en product: recycling en hergebruik van kunststoffen, milieuveilige afvoer resten en afval;
 • kwaliteitszorg: kwaliteitszorg, productiecontroles en kwaliteitsmetingen;
 • apparatuurkennis: meten aan de spuitgietmachine, uitvoeren van drukcontrole, preventieve storingsmaatregelen, Hot-runnerapparatuur, materiaaltoevoer, tempereerapparatuur.

Daarnaast wordt uitgebreider ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan spuitgietmachines;
 • milieu en product: verontreinigingsmogelijkheden aan de smelt;
 • specifieke kwaliteitszorg: controle en kwaliteitsmeting, wijzigen parameters;
 • specifieke apparatuurkennis, -bediening en –bewaking;
 • beoordelen van het functioneren van machineonderdelen: techniek en onderhoud; spuitgietmachine, indeling schroeven, matrijsopbouw;
 • communicatie: ploegoverdracht, communicatiekanalen en –protocollen.

Examen
De training wordt afgesloten met het theoretisch NRK examen Spuitgieten I. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvang je het landelijk erkende NRK diploma Spuitgieten I. Het is tevens mogelijk een praktijktoets af te nemen binnen jouw bedrijf.

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen