De training

De training Spuitgieten II is een vervolg op Spuitgieten I.

Er wordt dieper ingegaan op het herkennen en deels ook oplossen van problemen in het productieproces. Hierdoor ben je beter in staat om het spuitgietproces te beheersen en te beïnvloeden. De training leidt op tot het landelijk erkende NRK diploma Spuitgieten II.

Voor wie?

Je bent werkzaam in de spuitgietbranche en hebt geen of weinig kennis van het spuitgietproces. Je controleert gerede producten, signaleert verstoringen in het proces, voert grondstoffen aan en producten af en verricht eenvoudig onderhoud, ruimt op en maakt schoon.

Je beschikt over een vooropleiding op vmbo niveau of vergelijkbaar niveau. Enige praktische kennis binnen het spuitgieten is een pre.

De inhoud van de training is afgestemd op de functies zoals deze binnen de spuitgietbranche gebruikelijk zijn, te weten: spuitgieter A, spuitgieter I, aankomend spuitgieter, operator, leerlingoperator, assistentoperator, bedieningsman, machinebediener en productiemedewerker.

Inhoud

De training wordt incompany verzorgd. In het eerste gesprek zal VAPRO in overleg eventuele verstoringen binnen het proces inventariseren. In deze training staat de werkplek centraal. Tijdens de training wordt vanuit de theorie de koppeling gemaakt naar hoe je binnen de organisatie en functie het productieproces kunt beheersen en hoe je het proces kunt bijsturen.

Inhoud basisdeel

  • Productkennis: chemische en natuurkundige begrippen kunststoffen, moleculaire opbouw polymeren, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden thermoplasten, –harders en -elastomeren, fasen en eigenschappen thermoplasten, smelteigenschappen en beïnvloeding.
  • Milieu en product: recycling en hergebruik van kunststoffen, milieuveilige afvoer resten en afval.
  • Kwaliteitszorg: keuring ingekochte grond- en hulpstoffen, productiecontroles en kwaliteitsmetingen.
  • Apparatuurkennis: meetwaardeopnemers, temperatuurregeling, meetmethoden voor maatvoering kunststoffen, manieren van transporteren, doseertechnieken voor vaste stoffen.

Daarnaast wordt uitgebreider ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Specifieke veiligheidsaspecten bij het werken aan spuitgietmachines.
  • Specifieke apparatuurkennis, -bediening en –bewaking.
  • Constructie, beschrijving van de werking van de injectie eenheid, sluiteenheid, opbouw van het frame, het hydraulisch systeem, keuze en specificaties van een spuitgietmachine.
  • Machine-instellingen.
  • Beoordelen van het functioneren van machineonderdelen.

 

Startdata en locaties

Momenteel geen data gepland.

Offerte aanvragen