Opleiden met impact

 • Onze visie op opleiden

  Voor VAPRO is opleiden en ontwikkelen meer dan het aanleren van vaardigheden, technieken en het doceren van kennis. De impact van opleiden ontstaat door een gerichte aanpak en directe toepassing in de praktijk. VAPRO heeft daarom een compleet spectrum aan opleidingsproducten dat naadloos aansluit op de behoeften in de markt. Uitgangspunt hierbij is: ‘maatwerk waar nodig, standaardisatie waar het kan’. Maar zoals men van VAPRO gewend is, staat de praktijk altijd centraal en maken we impact op de werkvloer! Het VAPRO opleidingsmodel is tot stand gekomen door de jarenlange ervaring bij een groot aantal bedrijven. Het uitgangspunt is dat geen enkele opleidingsvraag hetzelfde is. Bedrijven verschillen en werkplekken verschillen.

 • Leren in de praktijk

  Een VAPRO opleiding vindt altijd in de praktijk plaats. Wij geloven dat je het meest leert, als je de kennis en vaardigheden ook direct in de praktijk kunt toepassen. Het is dan ook noodzakelijk dat een bedrijf binnen de procesindustrie een werkplek voor jou ter beschikking heeft.

 • Flexibel

  Het VAPRO opleidingsmodel biedt de mogelijkheid om eigen keuzedelen toe te voegen aan de opleiding. Dit kunnen generieke vakken of specifieke procestechnische vakken zijn.

 • Sluit aan op de dagelijkse praktijk

  Bij de ontwikkeling van het VAPRO opleidingsmodel was de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de ROC’s onmisbaar. Via klankbordgroepen hebben bedrijven en ROC’s input gegeven, waardoor deze opleiding aansluit bij de dagelijkse praktijk op de werkvloer en de dagelijkse onderwijspraktijk.