Operator A

De opleiding Operator A leidt op tot een uitvoerende Operator op mbo niveau 2. Voor zowel de mechanische variant als de procesvariant geldt dat de taak “Bedienen en bewaken” het hart vormt van de opleiding. Met kennis van specifieke installaties of deelprocessen kun je onder andere aan de slag als; productievakman, assistent-operator of machinist.
Het VAPRO opleidingsmodel in de praktijk Bekijk video
Het VAPRO opleidingsmodel in de praktijk

Als Operator A ziet je takenpakket er als volgt uit:

Takenpakket mechanisch operator

 • Regulier starten
 • Bedienen en bewaken*
 • Stoppen en weer opstarten*
 • Afronden proces
 • Problemen oplossen*

*) Binnen deze taken wordt aanvullend aandacht besteed aan:

 • Het op- en ombouwen van apparatuur
 • Aansluiten van (besturings)componenten

Takenpakket procesoperator

 • Regulier starten
 • Bedienen en bewaken*
 • Bedienen en bewaken II*
 • Afronden proces
 • Problemen oplossen*

*) Binnen deze taken wordt aanvullend aandacht besteed aan:

 • Het verrichten van metingen
 • Geautomatiseerde processen

Thema’s

Transport en opslag, Mechanische bewerkingen, Fysische bewerkingen en Utilities

Theorie en examen

Gemiddeld besteed je 10 studie-uren per week aan de opleiding. Deze opleidingsduur is minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. Aan het eind van de opleiding vindt de examinering plaats. Tijdens deze opleiding wordt met een keuze uit de volgende keuzedelen invulling gegeven aan de opleiding:

Mechanisch

 • Kunststoffen & rubber industriële processen
 • Papier en kartonnage
 • Pneumatiek en hydrauliek
 • Verbreding mechanisch operators in de chemische industrie
 • Verdieping meng- en scheidingstechniek industriële processen
 • Verdieping procesbeheersing
 • Verdieping productietechniek
 • Verdieping stoom en water
 • Voeding industriële processen

Proces

 • Kunststoffen & rubber industriële processen
 • Papier en kartonnage
 • Pneumatiek en hydrauliek
 • Verbreding procesoperators in de productie-industrie
 • Verdieping meng- en scheidingstechniek industriële processen
 • Verdieping procesbeheersing
 • Verdieping productietechniek
 • Verdieping stoom en water
 • Voeding industriële processen

Het kwalificerende examen bestaat uit een observatie, een praktijkproef en drie kennistoetsen*, namelijk: exacte vakken, procesbeheersing en procestechniek. Op verschillende momenten in de opleiding vindt de ontwikkelingsgerichte toetsing plaats (kennis en praktijk).

*eventueel verdeeld over meerdere momenten in de opleiding.

Diploma Operator A

Als je alle examenonderdelen met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je het Operator A diploma.

Vervolgopleiding

Operator A is een goede voorbereiding op de opleiding Operator B.

Wanneer kan ik mij aanmelden

Onze opleidingen zijn beroepsgericht, wat inhoudt dat het startpunt van de opleiding de werkplek is. Om een VAPRO opleiding te kunnen volgen, dient u om deze reden werkzaam te zijn bij een erkend leer-/werkbedrijf. Wanneer u een werkplek heeft (gevonden) kan uw werkgever contact opnemen met VAPRO zodat een van onze relatiemanagers een bezoek kan brengen aan het bedrijf om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt er een offerte uitgebracht waarin de kosten van de opleiding staan opgenomen. Zodra de offerte is ondertekend kunt u worden aangemeld voor de opleiding.

VAPRO hanteert geen vaste instroommomenten. Deelnemen aan de opleiding kan
– wanneer wordt voldaan aan de toelatingseisen – gedurende het gehele jaar.

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang duurt deze opleiding?

  Afhankelijk van het type opleiding (een mbo erkende opleiding, een door de branche erkende opleiding of een maatwerkopleiding) en de uitvoerende onderwijsinstelling,  wordt de studieduur bepaald. Voor de mbo opleidingen is de studieduur afhankelijk van de nadere invulling van het lesprogramma door de onderwijsinstelling en de werkvormen die daarbij worden gekozen. Per opleiding is er een minimale en maximale studieduur bepaald. Voor de Operator A is dit minimaal 1 en maximaal 2 jaar.