Operator B

De opleiding Operator B leidt op tot een Operator op mbo niveau 3. Bij de B-opleiding worden meer eenheidsbewerkingen behandeld, waardoor meer apparaten kunnen worden bediend. Daarnaast gaat de stof dieper in op de materie. Ook bij de B-opleiding geldt dat, voor zowel de mechanische variant als de procesvariant, de taak “Bedienen en bewaken” het hart vormt van de opleiding.
Het VAPRO opleidingsmodel in de praktijk Bekijk video
Het VAPRO opleidingsmodel in de praktijk

De volgende taken komen aan bod tijdens de opleiding Operator B:

Mechanisch operator

 • Regulier starten
 • Bedienen en bewaken*
 • Stopzetten en weer opstarten*
 • Afronden proces
 • Problemen oplossen*

*) Binnen deze taken wordt er aanvullend aandacht besteed aan de volgende werkprocessen:

 • Meet en controleert product en procesvoering
 • Bewaakt planningen
 • Begeleidt en instrueert medewerkers

Procesoperator

 • Regulier starten
 • Bedienen en bewaken*
 • Bedienen en bewaken II*
 • Afronden proces
 • Problemen oplossen*

*) Binnen deze taken wordt er aanvullend aandacht besteed aan de volgende werkprocessen:

 • Optimaliseert het geautomatiseerde proces
 • Bewaakt de planning
 • Begeleidt en instrueert medewerkers

Thema’s

Transport en opslag, Mechanische bewerkingen, Fysische bewerkingen en Utilities

Theorie en examen

Gemiddeld besteed je 10 studie-uren per week aan de opleiding. Deze opleidingsduur is minimaal 1,5 jaar of maximaal 2,5 jaar.
Tijdens deze opleiding wordt met een keuze uit de volgende keuzedelen invulling gegeven aan de opleiding:

Mechanisch

 • In-line meet-en analyseapparatuur in de procesindustrie
 • Kunststoffen & rubber industriële processen
 • Papier en kartonnage
 • Pneumatiek en hydrauliek
 • Verbreding mechanisch operators in de chemische industrie
 • Verdieping meng- en scheidingstechniek industriële processen
 • Verdieping productietechniek
 • Verdieping stoom en water
 • Voeding industriële processen

Proces

 • In-line meet-en analyseapparatuur in de procesindustrie
 • Kunststoffen & rubber industriële processen
 • Papier en kartonnage
 • Pneumatiek en hydrauliek
 • Verbreding procesoperators in de productie industrie
 • Verdieping meng- en scheidingstechniek industriële processen
 • Verdieping productietechniek
 • Verdieping stoom en water
 • Voeding industriële processen

Het kwalificerende examen bestaat uit een observatie, twee praktijkproeven en drie kennistoetsen*, namelijk: exacte vakken, procesbeheersing en procestechniek. Op verschillende momenten in de opleiding vindt de ontwikkelingsgerichte toetsing plaats (kennis en praktijk).

*eventueel verdeeld over meerdere momenten in de opleiding.

Diploma Operator B

Als je alle examenonderdelen met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je het Operator B diploma.

Vervolgopleiding

Operator B is een goede voorbereiding op de opleiding Operator C.

Wanneer kan ik mij aanmelden

Onze opleidingen zijn beroepsgericht, wat inhoudt dat het startpunt van de opleiding de werkplek is. Om een VAPRO opleiding te kunnen volgen, dient u om deze reden werkzaam te zijn bij een erkend leer-/werkbedrijf. Wanneer u een werkplek heeft (gevonden) kan uw werkgever contact opnemen met VAPRO zodat een van onze relatiemanagers een bezoek kan brengen aan het bedrijf om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt er een offerte uitgebracht waarin de kosten van de opleiding staan opgenomen. Zodra de offerte is ondertekend kunt u worden aangemeld voor de opleiding.

VAPRO hanteert geen vaste instroommomenten. Deelnemen aan de opleiding kan
– wanneer wordt voldaan aan de toelatingseisen – gedurende het gehele jaar.

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang duurt deze opleiding?

  Afhankelijk van het type opleiding (een mbo erkende opleiding, een door de branche erkende opleiding of een maatwerkopleiding) en de uitvoerende onderwijsinstelling,  wordt de studieduur bepaald. Voor de mbo opleidingen is de studieduur afhankelijk van de nadere invulling van het lesprogramma door de onderwijsinstelling en de werkvormen die daarbij worden gekozen. Per opleiding is er een minimale en maximale studieduur bepaald: Voor de Operator B opleiding is dit minimaal 1,5 en maximaal 2,5 jaar