Operator C

De opleiding Operator C leidt op tot een Operator op mbo niveau 4. De eerste twee jaar komt voor een groot deel overeen met de Operator B opleiding, op de ondersteunende theorie na. Er wordt direct meer verdieping aangebracht in de exacte vakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde), procesbeheersing en procestechniek. Het laatste jaar betreft het doorlopen van een aantal casussen, die leiden tot een geheel wat wordt samengevoegd in een eindverslag. In deze casussen leer je verschillende onderzoeksvaardigheden toe te passen om een gedegen onderzoek te kunnen uitvoeren gericht op procesverbetering of productontwikkeling.
Het VAPRO opleidingsmodel in de praktijk Bekijk video
Het VAPRO opleidingsmodel in de praktijk

De volgende taken komen aan bod tijdens de opleiding Operator C:

 • Regulier starten
 • Bedienen en bewaken*
 • Bedienen en bewaken II
 • Afronden proces
 • Problemen oplossen*
 • Procesverbetering en Productontwikkeling**

*) Binnen deze taken wordt aanvullend aandacht besteed aan:

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren aan proces en/of product
 • Geautomatiseerde processen en het bijsturen hiervan
 • Het maken van een planning

**) Binnen deze taak wordt aanvullend aandacht besteed aan:

 • Plan van aanpak voor de werkvloer
 • Onderzoekswerkzaamheden

Thema’s

Transport en opslag, Mechanische bewerkingen, Fysische bewerkingen en Utilities

Theorie en examen

Gemiddeld besteed je 10 studie-uren per week aan de opleiding. Deze opleidingsduur is minimaal 3 jaar of maximaal 4 jaar.

Tijdens deze opleiding wordt met een keuze uit de volgende keuzedelen invulling gegeven aan de opleiding:

 • In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie
 • Kunststoffen & rubber industriële processen
 • Verbreding procesoperators in de productie-industrie
 • Verdieping stoom en water
 • Voeding procestechniek

Het kwalificerende examen vindt aan het eind van de opleiding plaats en bestaat uit een observatie, twee praktijkproeven, een eindverslag, een eindgesprek en meerdere kennistoetsen*, namelijk: exacte vakken, procesbeheersing en procestechniek.

*eventueel verdeeld over meerdere momenten in de opleiding.

Diploma Operator C

Als je alle examenonderdelen met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je het Operator C diploma.

Wanneer kan ik mij aanmelden

Onze opleidingen zijn beroepsgericht, wat inhoudt dat het startpunt van de opleiding de werkplek is. Om een VAPRO opleiding te kunnen volgen, dient u om deze reden werkzaam te zijn bij een erkend leer-/werkbedrijf. Wanneer u een werkplek heeft (gevonden) kan uw werkgever contact opnemen met VAPRO zodat een van onze relatiemanagers een bezoek kan brengen aan het bedrijf om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt er een offerte uitgebracht waarin de kosten van de opleiding staan opgenomen. Zodra de offerte is ondertekend kunt u worden aangemeld voor de opleiding.

VAPRO hanteert geen vaste instroommomenten. Deelnemen aan de opleiding kan
– wanneer wordt voldaan aan de toelatingseisen – gedurende het gehele jaar.

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang duurt deze opleiding?

  Afhankelijk van het type opleiding (een mbo erkende opleiding, een door de branche erkende opleiding of een maatwerkopleiding) en de uitvoerende onderwijsinstelling,  wordt de studieduur bepaald. Voor de mbo opleidingen is de studieduur afhankelijk van de nadere invulling van het lesprogramma door de onderwijsinstelling en de werkvormen die daarbij worden gekozen. Per opleiding is er een minimale en maximale studieduur bepaald: Voor de Operator C opleiding is dit minimaal 3 en maximaal 4 jaar