Samenwerken met VAPRO

Het VAPRO diploma is wellicht het meest begeerde vakdiploma in de procesindustrie. Opgericht door en voor de industrie hebben wij, samen met onze samenwerkingspartners, een groot deel van de vakmensen in de procesindustrie opgeleid.

Door de jaren heen zien we verschillende veranderingen in het operatorvak. De basis blijft uiteraard hetzelfde, maar de Nederlandse (maak)industrie bevindt zich in een dynamische omgeving. De prijzen staan onder druk, er is sprake van verregaande automatisering en een snel wisselende klantvraag. Dit vraagt om een hoge mate van innovatie en flexibiliteit. Van medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om zich continue te ontwikkelen.

Wij kunnen opleiders in elke fase van de opleiding ontzorgen. Van leermiddelen tot aan de toetsing. In onderdelen, of het gehele opleidingstraject. Dit alles resulteert uiteindelijk tot een goed opgeleide operator.

Werken met het VAPRO Opleidingsmodel geeft de mogelijkheid om met keuzedelen te werken.

Samenwerken met VAPRO betekent niet alleen een samenwerking met een betrouwbare partner, maar je bent ook verzekerd van een opleiding die naadloos aansluit op de wensen in de markt. Daarnaast staat de praktijk altijd centraal in onze opleidingen en maken we impact op de werkvloer! De opleidingen van VAPRO zijn tot stand gekomen door de jarenlange ervaring bij een groot aantal bedrijven. Ons uitgangspunt is dat geen enkele opleidingsvraag hetzelfde is. Bedrijven verschillen en werkplekken verschillen.

Leermiddelen ontwikkeld vanuit de praktijk
Onze leermiddelen sluiten nauw aan op de verschillende leermethoden en beroepsgericht onderwijs. De leermethoden die we hanteren zijn geschreven vanuit de beroepspraktijk. Speciaal ontwikkeld voor deelnemers en studenten om hen optimaal voor te bereiden op een toekomst in de procesindustrie. Daarnaast wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van ‘blended learning’ waarbij de combinatie wordt gemaakt tussen digitale- en papieren leermiddelen.

Ondersteuning bij examens
Op het gebied van examinering kunnen wij uw onderwijsinstelling faciliteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld examens afnemen en beoordelen of examinatoren trainen.