VAPRO B

“Ik ben een vakbekwaam operator. Ik bedien en bewaak het proces onder normale en bijzondere omstandigheden op basis van inzicht en ervaring. Ik verhelp storingen, draag bij aan het bewaken van rendementen en het bedenken van oplossingen om verliezen te reduceren. Ook kan ik het proces in bijzondere situaties stoppen en weer opstarten.”
Wat doe je als VAPRO Operator B? Bekijk video
Wat doe je als VAPRO Operator B?
Doelgroep

De opleiding VAPRO B is bedoeld voor operators en technici die zelfstandig het productieproces bedienen, regelen en bewaken. Ze hebben/ krijgen tijdens de opleiding een grote mate van verantwoordelijkheid over het proces.

Doel

Met deze opleiding verbreed je jouw kennis en ervaring en word je een vakbekwaam operator op B niveau.

De opleidingsstructuur

Wanneer je de volledige branche-opleiding volgt, doorloop je twee blokken:

  • Storingzoeken
  • Optimalisatie

Een blok bestaat uit een taak en een onderwerp. Beide blokken bestaan weer uit theorie en opdrachten. Met de opdrachten wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en praktijk.  De taken die aan de blokken zijn gekoppeld richten zich op het aanleren van basistechnieken voor storingzoeken en optimaliseren.

De onderwerpen die aan de blokken zijn gekoppeld richten zich op verdieping of verbreding aangevuld met een programma waarin afwijkende omstandigheden centraal staan. De verbreding of verdieping wordt zo gekozen, dat het aansluit op jouw leerwerkplek. Tijdens de opleiding vul je op verschillende momenten een ervaringsleerkaart in. In deze ervaringsleerkaart beschrijf je jouw ervaringen met bepaalde situaties. Aan de hand van de ervaringsleerkaarten benoem je, in overleg met jouw begeleider, waar je mee aan de slag gaat op jouw werkplek.

Examen

Aan het eind van de opleiding vindt de examinering plaats. De VAPRO Meesterproef geldt als het examen voor het VAPRO branchediploma. Voor VAPRO B bestaat de meesterproef uit een praktijkproef, een verbetervoorstel en een eindgesprek. Hiermee toon je als deelnemer aan dat je een vakbekwaam operator bent.

Branchediploma VAPRO B

Wanneer je de meesterproef met succes hebt afgesloten, krijg je het branchediploma VAPRO B.

Vervolgopleiding

VAPRO B is een goede voorbereiding op de opleiding Operator C.

Wanneer kan ik mij aanmelden

Onze opleidingen zijn beroepsgericht, wat inhoudt dat het startpunt van de opleiding de werkplek is. Om een VAPRO opleiding te kunnen volgen, dient u om deze reden werkzaam te zijn bij een bedrijf in de procesindustrie. Wanneer u een werkplek heeft (gevonden) kan uw werkgever contact opnemen met VAPRO zodat een van onze relatiemanagers een bezoek kan brengen aan het bedrijf om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt er een offerte uitgebracht waarin de kosten van de opleiding staan opgenomen. Zodra de offerte is ondertekend kunt u worden aangemeld voor de opleiding.

VAPRO hanteert geen vaste instroommomenten. Deelnemen aan de opleiding kan
– wanneer wordt voldaan aan de toelatingseisen – gedurende het gehele jaar.