VAPRO C

“Ik ben een vakbekwaam beroepsbeoefenaar. Ik bedien en bewaak onder routinematige én niet-routinematige omstandigheden op basis van kennis, inzicht en ervaring en voer regie in de productieomgeving, zodat het productieproces zo optimaal mogelijk verloopt. Ik draag bovendien op een planmatige wijze bij aan vernieuwing en optimalisatie op basis van inzicht en ervaring en doe dit op een planmatige wijze.”

Doelgroep

De opleiding VAPRO C is bedoeld voor operators en technici die zelfstandig het productieproces bedienen, regelen en bewaken. Ze voeren grotendeels de regie over het proces en de uit te voeren werkzaamheden.

Doel

Met deze opleiding verbreed je je kennis en ervaring en word je een vakbekwaam beroepsbeoefenaar op VAPRO C niveau.

De opleidingsstructuur

De brancheopleiding VAPRO C bestaat uit:

  • Het blok Projectmatig werken
  • Het blok Theoretische achtergronden
  • De taak Regie voeren (aan de hand van ervaringsleerkaarten)
  • De onderzoeksopdracht
  • Het uitvoeren van het onderzoek

De onderzoeksopdracht en de ervaringsleerkaarten lopen als een rode draad door de opleiding. De onderzoeksopdracht is gericht op een optimalisatie binnen het eigen proces. De blokken projectmatig werken en theoretische achtergronden dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om het onderzoek inclusief bijbehorend verslag uit te voeren.

In de ervaringsleerkaart beschrijf je jouw ervaringen met bepaalde situaties. Aan de hand van de ervaringsleerkaarten ga je in overleg met jouw begeleider leerpunten benoemen, waar je mee aan de slag gaat op jouw werkplek.

Examen

Aan het eind van de opleiding vindt de examinering plaats. De VAPRO Meesterproef geldt als het examen voor het VAPRO branchediploma. Voor VAPRO C bestaat de meesterproef uit de (opzet en verslaglegging van de) onderzoeksopdracht en een eindgesprek. Hiermee toon je als deelnemer aan dat je een vakbekwaam beroepsbeoefenaar bent.

Branchediploma VAPRO C

Wanneer je de meesterproef met succes hebt afgesloten, krijg je het branchediploma VAPRO C.

Wanneer kan ik mij aanmelden

Onze opleidingen zijn beroepsgericht, wat inhoudt dat het startpunt van de opleiding de werkplek is. Om een VAPRO opleiding te kunnen volgen, dient u om deze reden werkzaam te zijn bij een bedrijf in de procesindustrie. Wanneer u een werkplek heeft (gevonden) kan uw werkgever contact opnemen met VAPRO zodat een van onze relatiemanagers een bezoek kan brengen aan het bedrijf om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt er een offerte uitgebracht waarin de kosten van de opleiding staan opgenomen. Zodra de offerte is ondertekend kunt u worden aangemeld voor de opleiding.

VAPRO hanteert geen vaste instroommomenten. Deelnemen aan de opleiding kan
– wanneer wordt voldaan aan de toelatingseisen – gedurende het gehele jaar.