Over ons

Iedere werknemer heeft zijn beroepseer. Hij wil leren om steeds beter te worden in zijn vak. Hij wil groeien omdat hij inziet dat stilstand in een voortrazende wereld achteruitgang betekent. Het is voor ieder mens belangrijk om werk te doen dat de moeite waard is. Het is belangrijk om je te kunnen ontwikkelen, zodat je altijd het verschil blijft maken.

Het succes van bedrijven is het directe gevolg van voldoende gemotiveerd en goed opgeleid personeel. De factor mens is cruciaal. Ook in branches waar automatisering een vlucht neemt. (Technologische) ontwikkelingen zullen meer en meer van werknemers vragen. De uitvoerende werknemers zullen nooit meer uitgeleerd zijn. Door de mens en zijn werkplek centraal te zetten in onze dienstverlening, kunnen wij impact maken en een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de wensen, doelen en bedrijfsresultaten van onze opdrachtgevers.

Onze missie

Wij geloven dat groei de nieuwe standaard wordt en dat we vooruitstrevend moeten zijn. Niet alleen om mensen een “werkleven lang” in hun kracht te kunnen zetten en daarmee beter te laten presteren op de werkvloer, maar ook om zelf uit te groeien tot de grootste toonaangevende organisatie die de beste adviezen, opleidingen, leermiddelen en examens, trainingen en detacheringsactiviteiten verzorgt.

 • De wereld heeft een bocht genomen

  In een luttel aantal jaren is bijna alles veranderd; de economie, de omstandigheden, de markt, de concurrentie, de techniek… Door alle veranderingen zijn nieuwe verhoudingen ontstaan. Bedrijven moeten efficiënter en effectiever produceren om de competitie uit binnen- en buitenland het hoofd te bieden. De gevolgen zijn voor iedereen zichtbaar. Vrijwel alle vormen van handwerk zijn verdwenen. Robotisering en automatisering zijn het logische antwoord op vraagstukken als kostenbewust produceren en operational excellence. Maar wie lost de problemen op waarin zelfsturende machines niet voorzien?

 • De werkplek als vertrekpunt

  Natuurlijk hebben de radicale veranderingen ons ook uitgedaagd. Onze zoektocht heeft ertoe geleid dat we meer dan ooit de mens centraal zetten in de dingen die we doen. Omdat onze opleiders en adviseurs dagelijks op de werkvloer rondlopen, begrijpen we als geen ander wat bedrijven nodig hebben om succesvol en competitief te zijn. Onze aanpak is eenduidig. Eerst maken we de analyse waar het bedrijf naartoe wil en welke uitdaging moet worden overwonnen. Dan bepalen we de middelen die daarvoor nodig zijn. Vervolgens brengen we de oplossing naar de werkvloer. En tenslotte zorgen we ervoor dat de processen die we veranderen, blijven leven.

 • Het is onze taak om een investering te laten renderen

  Bedrijven verwachten een eerlijk advies en beloften die worden ingelost. Wie impact belooft, moet dat ook waarmaken. We hebben alle bewijzen daarvoor in handen. We kunnen een nieuwe productielijn sneller operationeel of efficiënter maken dan welk instituut ook. We zorgen ervoor dat personeel duurzaam inzetbaar blijft. Wij zijn in staat om ontslagen mensen naar nieuw werk te begeleiden en hun beroepseer terug te geven. Wij weten wat nodig is om de volgende stap te zetten, omdat we er constant mee bezig zijn.

 • Groei wordt de nieuwe standaard

  We hebben in de loop der jaren een ander type blue collar worker zien ontstaan. Eentje die nooit uitgeleerd is, omdat zijn werkplek voortdurend om aanpassingen vraagt of omdat zijn nieuwe job andere competenties vereist. Hoe trots beginnend beroepsbeoefenaren ook zijn op hun school- of VAPRO-diploma, we kunnen ze nu al beloven dat het brevet het begin is van alles wat komen gaat. Kennis kent geen einde. Door onze opleidingen voortdurend aan te scherpen, zetten we mensen in hun kracht en verbeteren we de bedrijfsresultaten. Dat is VAPRO. Empowering people and industries. Met trots als drijfveer. Dat is de impact die we willen maken.

Onze roots liggen in de industrie

VAPRO is van oudsher een instituut dat industriële bedrijven helpt om hun werknemers zich te laten ontplooien op een manier die impact maakt. Sinds de oprichting in 1956 hebben we duizenden ondernemingen aan goed geschoold personeel geholpen. We hebben honderdduizenden operators opgeleid, tot in China en Indonesië aan toe. We hebben wereldwijd impact gemaakt en weten hoe cruciaal de menselijke factor is in branches die worden voortgestuwd door technologische ontwikkelingen.