BASF Antwerpen gooit het opleidingsroer drastisch om

BASF in Antwerpen is een immens terrein aan de monding van de Schelde. Het is een kenmerkend silhouet zichtbaar vanaf de A58. Op het terrein staan ruim 50 installaties die werk bieden aan duizenden mensen. Tot voor kort kende iedere plant een eigen manier van opleiden van nieuwe operators. Deze training on the job was, verschillend per plant,  weinig of onvoldoende gestructureerd en de kwaliteit ervan was vooral afhankelijk van praktijkbegeleiders. Deze situatie ontstond geleidelijk in de tientallen jaren dat het complex bestaat.

De Vraag

De grote (kwaliteits)verschillen in de interne opleidingen werden door de directie niet langer wenselijk gevonden. Het moest anders aangezien zij de ambitie hadden om het beste team van de chemische industriële te worden. VAPRO werd niet alleen gevraagd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van een zelfde opleidingssystematiek voor alle plants, maar ook bij het overtuigen van de medewerkers dat het de verantwoordelijkheid is van iedere medewerker om zichzelf verder te ontwikkelen. In een eigen ritme met duidelijke doelstellingen.

BASF Antwerpen
BASF Antwerpen

De Aanpak

Sophie van Dyck (projectleider) vertelt: ”Leren op de werkplek en zelfstudie met voldoende ondersteuning staan centraal”. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de koppeling van de dagdagelijkse handelingen met het inzicht in  de werking van de installatie. De systematiek beschrijft drie zaken: wat iemand moet leren, hoe iemand moet leren en de controle of de kennis is verkregen.”

In het project werd iedere plant opgesplitst in logische installatieblokken. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de aanpak die nu al in de bedrijven bestaat. Het goede werd behouden. Vervolgens werd er een inventarisatie van de werkplek gemaakt. Dat is een lijst van vaardigheden, proces-, kwaliteit-, milieu-, en theoretische achtergrondkennis van de werkplek. Per blok werd vervolgens een aantal leerwerkopdrachten (LWO’s) opgesteld. De opdrachten zijn een hulpmiddel om de werkzaamheden in de installatie en de werking van de installatie te leren kennen. Bovendien werden de opdrachten opgesteld op drie verschillende niveaus die een operator individueel moet maken: bewaken, bedienen en beheersen. Tijdens het uitwerken van de leerwerkopdrachten werd de ´lerende´ begeleid door een collega en op regelmatige tijdstippen vonden er in het bedrijf leergesprekken plaats. Hierin werd geëvalueerd of de kennis aanwezig was.

Het Resultaat

Het einddoel is dat iedere operator in een shift competent is en als volwaardig operator zijn proces beheerst. En dat hij, of zij, bij abnormale productieomstandigheden ook kan handelen vanuit een theoretische beschouwing. Dus eerst denken en dan handelen. Door in deze systematiek de theorie terug te koppelen met de praktijk blijft het veel beter beklijven.

De opdrachtgever over het project

Leo Scheers, Directeur Human Resources BASF Antwerpen, zegt: “VAPRO werkte met mensen die ruime ervaring koppelen aan een pragmatische instelling. VAPRO legt geen systematiek op maar past deze zo goed mogelijk aan, aan onze behoefte. Het enige is dat het project zo groot is dat we nog wel wat extra mankracht zouden kunnen gebruiken om ons tijdschema te kunnen halen. Het is nu alle hens aan dek om te proberen om het project op tijd te kunnen afronden.”